köroğlu

Köroğlu veya asıl adıyla Ali Ruşen 16. yüzyıl 'da Anadolu'da yaşamış bir halk ozanıydı. İsmine Köroğlu Destanı'da vardır.

Köroğlu

Köroğlu (asıl adı Ruşen Ali) on altıncı asrın sonlarında Anadolu’nun her yerinde ve özellikle doğu bölgelerinde şöhret kazanmış; Özdemiroğlu Osman Paşanın İran Seferine katılmış, gür sesli bir dağbaşı şairi olarak bilinir. Aslında bir celali eşkıyası olması; Osman Paşanın ordusuna bir sebeple katılmış bulunması büyük ihtimal dahilindedir.

Son araştırmalara göre Köroğlu hakkında ilk doğru bilgi veren Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde onun Anadolu’nun kuzeybatı taraflarında eşkıyalık etmiş, şöhretli bir haydut olduğunu kaydediyor. Diğer yandan Başbakanlık Arşivinde bulunan bazı vesikalarda asıl adı Ruşen Ali olan, Köroğlu diye şöhret kazanmış bir Celali eşkıyasının 16. asır sonlarında Bolu taraflarında faaliyette bulunduğu doğrulanmaktadır.

Fakat İran Seferine katılışı sebebiyle Köroğlu’nun şöhreti ve hatırası daha çok Doğu Anadolu bölgesinde yayılmış ve yaşanmıştır. Doğu illeri halkı, masalımsı bir ifadeyle, onu dağ başlarında yaşayan, zulmeden zenginlerin cezasını verip, mallarını fakirlere dağıtan bir kahraman olarak tanıyıp sevmektedirler.

Diğer yandan eşkıya Köroğlu bir taraftan savaş destanları, mersiyeler, kahramanlık şiirleri, öte yandan ince duygulu aşk şiirleri söyleyerek sanatında adeta iki ayrı şahsiyeti birleştirmiş bir halk şairidir.

Sesinin kuvveti, sözünün sağlamlığı ile birinci sınıf saz şairlerinden olduğu şu koçaklamasında açıkça görülmektedir:

Mert dayanır namert kaçar Meydan gümbür gümbürlenir Şahlar Şahı divan açar Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini öğende Oklar menzili döğende Kılıç kalkana değende Kalkan gümbür gümbürlenir

Ok atılır kal’asından Hak saklasın belasından Köroğlu’nun narasından Her yan gümbür gümbürlenir

Köroğlu Destanı

Köroğlu Destanı Türk Destanları içinde en geç teşekkül eden, diğerlerine göre çok yeni bir destanıdır. Türklerin, bu günkü büyük ve son yurdumuzun olan ve bunun içinde de her Türk için çok büyük bir değer taşıması, üzerinde hayatından fazla titremesi lazım gelen Anadolumuzda yerleşmesinden sonra meydana gelmiş olması Köroğlu Destanının bugüne kadar aynı tesir ve kuvvete yaşamasına sebep olmuştur. Hala Anadolu ve Rumeli Türkü, Köroğlu Destanını bilir ve anlatıldığı zaman heyecanlanır.

Aşağıdaki tanınmış dizeleri yazılmıştır:

  Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından, kalkan sesinden
  Dağlar sada verip seslenmelidir


  Düşman geldi tabur tabur dizildi
  Alnımıza kara yazı yazıldı
  Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
  Eğri kılıç kında paslanmalıdır.


  Köroğlu düşer mi eski şanından
  Ayırır çoğunu er meydanından
  Kırat köpüğünden düşman kanından
  Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır


Bu destan Yaşar Kemalin Üç Anadolu Efsanesi yapıtında günümüz yazın edebiyatına aktarılmıştır.

köroğlu

kocanın karısına verdiği ad.

Köroğlu (Efkan Şeşen) sözleri

Efkan Şeşen tarafından albümünde söylenen Köroğlu adlı şarkının sözleri.

Tokat ellerinden babam aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakiri
Boz bulanık seller gibi rakıyı
İçirin beylere ben gelene dek

Atımı bağladım ben bir hozana
Merhamet etmeyin oyun bozana
Yetmiş batman pirinç küçük kazana
Yedirin beylere ha ben gelince

Ben bir köroğlu'yum dağda gezerim
Esen rüzgarlarda hile sezerim
Demir kürüng İlen kafaz ezerim
İlişmen fakire ben gelene dek

Köroğlu (Grup Çığ) sözleri

Grup Çığ tarafından albümünde söylenen Köroğlu adlı şarkının sözleri.

Bugün ben bir söz işittim
Üstümüze paşa gelir
Bütün düşmanlarım benim
Asker olmuş koşa gelir

İster olsun yüzbin atlı
Hepimizde arap atlı
İster olsun alkanatlı
Yalnız ayvaz başta gelir

Bu günlerdir kavga günü
Unuttuk dünü bu günü
Cihanı sarmıştır ünü
Koç Köroğlu coşa gelir

Köroğlu (Ahmet Şafak) sözleri

Ahmet Şafak tarafından albümünde söylenen Köroğlu adlı şarkının sözleri.

Bir hışımla geldin geçtin
Zalımın bendini aştın
Yiğitlikle doldun taştın
Birde bize bak köroğlu

Devir değişti köroğlu
Takkeler düştü köroğlu
Aklımız şaştı köroğlu
Köroğlu köroğlu.

Tüfek icad oldu ne oldu
Tüfekte belasını buldu
Çamlı beli çakal aldı
Bize ışık yak köroğlu

Devir değişti köroğlu
Takkeler düştü köroğlu
Aklımız şaştı köroğlu
Köroğlu köroğlu.

Dekli Mustafa ile ayvaz
Meydana kurdular cazsaz
Şimdi davulla zurna az
Durma hele kalk köroğlu.

Devir değişti köroğlu
Takkeler düştü köroğlu
Aklımız şaştı köroğlu
Köroğlu köroğlu.

Yanıtlar