Köstekli saat, bir zincir vasıtasıyla elbisenin herhangi bir yerine takılarak kullanılan saat türüdür. Köstekli denmesinin sebebi de bu zincir vasıtasıyla taşınmasıdır.

Köstekli saat

Düzenle|Mayıs 2007 Köstekli saat bir zincir vasıtasıyla elbisenin herhangi bir yerine takılarak kullanılan bir saat türüdür. Köstekli denmesinin sebebi köstek denilen bir kılıfa konulmasıdır. Genel anlamıyla kurularak çalışan mekanik bir saat türüdür.

Yanıtlar