Kötücül yazılım (malware)

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile son zamanlarda bilgi ve bilgisayar güvenliği konusunda en ciddi tehditlerin başında kötücül yazılımlar gelmektedir. Kötücül yazılım (:en:malware, İngilizce "malicious software"in kısaltılmışı), bulaştığı bir bilgisayar sisteminde veya ağ üzerindeki diğer makinelerde zarara yol açmak veya çalışmalarını aksatmak amacıyla hazırlanmış yazılımların genel adıdır <ref>`` Klavye Dinleme ve Önleme Sistemleri Analiz, Tasarım ve Geliştirme``, Ca

Kötücül yazılım (malware)

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile son zamanlarda bilgi ve bilgisayar güvenliği konusunda en ciddi tehditlerin başında kötücül yazılımlar gelmektedir. Kötücül yazılım (malware, İngilizce "malicious software"in kısaltılmışı), bulaştığı bir bilgisayar sisteminde veya ağ üzerindeki diğer makinelerde zarara yol açmak veya çalışmalarını aksatmak amacıyla hazırlanmış yazılımların genel adıdır <ref>`` Klavye Dinleme ve Önleme Sistemleri Analiz, Tasarım ve Geliştirme``, Canbek, G., Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2005</ref>.

En genel kötücül yazılım türleri şunlardır: <ref>[1] `` Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği: Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri``, Gürol Canbek, Şeref Sağıroğlu, Aralık 2006, Grafiker Yayıncılık, ISBN 975-6355-26-3</ref>Kirli yazılım (scumware) olarak da ifade edilen kötücül yazılımlar, hemen hemen her programlama veya betik (script) dili ile yazılabilmekte ya da birçok dosya içinde taşınabilmektedirler.

Kaynakça

<references/>

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar