Köy Kanunu

Seçim

Kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi; intihab. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması. Tay...

belediye

BELEDİYE Alm. Stadtverwaltung (f), Fr. Municipalite (f), İng. Municipality. Bir belde halkının ortak, mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve hizmetlerini gören, kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare birimi, şehremaneti. Belediye kelimesi kökü bakımından...

lise

Lise, İlköğrenimden sonra bir yılı hazırlık olmak üzere toplam dört yıllık öğretim yapan ve üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumu. Eski adı “idadi”dir. Sultani de dendiği olmuştur. Türkiye'de lise, bu adla 1924 tarihinde kurulmuştur. Liseye eşdeğer o...

rüşvet

Rüşvet Haksız bir menfaat sağlamak için yetkili kişilere çıkar sağlamak. İş gördürmek gayesiyle kanunen yetkili bir kimseye gayrimeşru olarak verilen para, mal vesair menfaat ve fayda. Rüşvetle, ya hak edilmeyen bir menfaat ele geçirilmekte veya başkasını...

Niksar

Tokat il merkezine 60 km mesafede yer alan Niksar ilçesinin güneydoğusunda Reşadiye, kuzeybatısında Erbaa, güneyinde Almus, güneybatısında Tokat, kuzeyinde Ordu il sınırları bulunmaktadır.

Adalar

Adalar, İstanbul'un 32 ilçesinden biri. Marmara Denizindeki 6 adadan meydana gelir.

egemenlik

Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade etmektedir.

Iğdır

Iğdır Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Kars iline bağlıyken 27 Mayıs 1992’de il oldu. Kuzey ve doğusunda Ermenistan, güneydoğusunda Nahçivan ve İran, güney ve batısında Ağrı, kuzeybatısında Kars yer alır. Trafik plaka numarası 76’dır.

Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel (1897 - 1961) Cumhûriyet dönemi eğitimci, yazar ve devlet adamlarından. 18 Aralık 1897’de İstanbul’da doğdu. İlk tahsilden sora orta öğrenimini İstanbul’da Vefa Lisesinde gördü

Türkiye'de Kamu Maliyesi

Türkiye’de il sayısı 81’dir ve günümüzde uygulanan il siste-minin yasal dayanağı, 1949 tarihli “İl İdaresi Kanunu” dur. Bu kanunda, 1924 Anayasası’na uygun olarak merkezi idarenin taşrada teşkilatlandırılması il sistemine göre yapıl-mış ve illerin yetki g...