Kümbet

Kümbetler, Anadolu'nun Türklüğünü belgeleyen ata mezarları, Türk çadır sanatının tasa ve mermere yansıyan örnekleridir. Anadolu'da Selçuklu Türklerine alt kümbetler Türk mimarisinin en orijinal örnekleridir. Kümbetlere, Dogu Türkistan'dan Anadolu'ya kadar Türklerin geçtigi ve oturdugu her yerde rastlanir. "Türk çadiri" adini tasiyan bu mimari türü. gerçekten, Türklere ait çadirKayseri ilinde bulunan bir döner Kümbet
Kayseri ilinde bulunan bir döner Kümbet
Kümbetler, Anadolu'nun Türklüğünü belgeleyen ata mezarları, Türk çadır sanatının tasa ve mermere yansıyan örnekleridir. Anadolu'da Selçuklu Türklerine ait kümbetler Türk mimarisinin en orijinal örnekleridir. Kümbetlere, Dogu Türkistan'dan Anadolu'ya kadar Türklerin geçtiği ve oturduğu her yerde rastlanır. "Türk çadırı" adını taşıyan bu mimari türü. gerçekten, Türklere ait çadır sanatının mimariye geçmiş örneklerini yansıtır.

Kümbet, Selçuk Türklerinde önemli kişiler için yapılan mezarlar, yani türbelerdir. Gövdeleri yuvarlak veya çok köşeli, kaideleri ise kare şeklindedir. Çok köşeden kareye geçiş için kullanilan çesitli şekillerle, mesela üçgen veya prizmatik şekillerle süslüdür.

Kümbetin tepe örtüsü huni veya piramit külah seklindedir. Fakat içten kubbe olarak görülür. Genel olarak iki katlı olan kümbetlerin alt katına merdivenle inilir. Asıl mezar burasıdır. Ölü burada mumyalanmış olarak bir lahit veya toprağa gömülür. Üst katta sembolik olarak bir sanduka bulunur. Burası daha çok bir mescittir.

Büyük Selçuklulara ait en önemli kümbetler bugün İran sınırları içinde kalmış bulunuyor. Eski Türk çadır sanatını yansıtan kümbetler de daha çok bu kümbetlerdir.

Anadolu Selçukluları mimaride çadır sanatını devam ettirdiler. Erzurum, Ahlat. Kayseri, Sivas, Tokat, Konya, Niğde, Kırşehir, Divriği de çok güzel kümbetler vardır. Niğde'deki Hüdavend Hatun, Tokat'taki Ali Tusi. Kayseri'deki Döner Kümbet ve Sirçalı Kümbet, Ahlaftaki Ulu Kümbet en güzel örneklerdir. Fakat en çok bulunduğu şehirler Kayseri, Erzurum ve Konya'dır.

Kümbetler, mimari ahenkleri, çadır sanatını tasa veya mermere yansıtarak geçmişe çağrisim yapmaları, kendi eksenlerinde dönüyor ve yukarı dogru süzülüyor gibi durmalarıyla insanı çok etkileyen birer harıkadırlar.

Diğer anlamları

kümbet

1 . Kubbe.
2 . Koni, piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı.
3 . Kubbe biçiminde toparlak kabartı.

kümbet

Türkçe kümbet kelimesinin İngilizce karşılığı.
vault, cupola, dome

kümbet

kubbe. damı kubbe biçiminde olan yapı. kubbe biçiminde toparlak kabartı.

kümbet

Türkçe kümbet kelimesinin Fransızca karşılığı.
calotte [la], dôme [le]

kümbet

Türkçe kümbet kelimesinin Almanca karşılığı.
Kuppel

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kümbet ilgili konular

 • Anıt

  Anıt sözcüğü öncelikle geçmiş zamanları anımsatan bir yapıtı akla getirir. Tarih öncesi çağlara ait taş ya da toprak yapılar için de
 • Kurgan

  Kurgan - Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe. Korgan olarak da söylenir.İçinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici göm
 • Ani

  Ani Kars` ın Arpaçay ilçesinde, Arpaçay Nehri boyunda bulunan ören yeri. 961-1045 yılları arasında Bagratlı hanedanından Ermeni hükümdarla
 • Eskişehir

  Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan aynı adlı ilin merkezidir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi
 • Iğdır

  Iğdır Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Kars iline bağlıyken 27 Mayıs 1992’de il oldu. Kuzey ve doğusunda Ermenistan, güne
 • Türkiye'de İnanç Turizmi

  İnanç TurizmiGerek ilkçağ medeniyetlerinin Anadolu’da gelişmesi, gerekse Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin, ortaçağda ise Mu
 • İshak Paşa Sarayı

  İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Do
 • Erzurum Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi

  ( Yakutiye Medresesi ) Medrese taçkapısında bulunan kitabeye göre, İlhanlı Hükümdarı Sultan Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun
 • Eskişehir Müzeleri ve Ören Yerleri

  Midas Anıtı Antik Yazılıkaya'nın kuzeydoğusundadır. Anıt üzerinde Frig yazıları olduğundan Yazılıkaya olarak bilinirse de yazıda "Mida
 • Kars Müzesi

  KARS MÜZESİ VE TARİHÇESİ Kars geniş bir çevreye sahip olmanın yanında M.Ö. 25 bin yılından bu yana çeşitli millet ve medeniyetlerin kur
Kümbet
kümbet