kümbet

Kümbetler, Anadolu'nun Türklüğünü belgeleyen ata mezarları, Türk çadır sanatının tasa ve mermere yansıyan örnekleridir. Anadolu'da Selçuklu Türklerine alt kümbetler Türk mimarisinin en orijinal örnekleridir. Kümbetlere, Dogu Türkistan'dan Anadolu'ya kadar Türklerin geçtigi ve oturdugu her yerde rastlanir. "Türk çadiri" adini tasiyan bu mimari türü. gerçekten, Türklere ait çadir

KümbetKayseri ilinde bulunan bir döner Kümbet
Kayseri ilinde bulunan bir döner Kümbet
Kümbetler, Anadolu'nun Türklüğünü belgeleyen ata mezarları, Türk çadır sanatının tasa ve mermere yansıyan örnekleridir. Anadolu'da Selçuklu Türklerine ait kümbetler Türk mimarisinin en orijinal örnekleridir. Kümbetlere, Dogu Türkistan'dan Anadolu'ya kadar Türklerin geçtiği ve oturduğu her yerde rastlanır. "Türk çadırı" adını taşıyan bu mimari türü. gerçekten, Türklere ait çadır sanatının mimariye geçmiş örneklerini yansıtır.

Kümbet, Selçuk Türklerinde önemli kişiler için yapılan mezarlar, yani türbelerdir. Gövdeleri yuvarlak veya çok köşeli, kaideleri ise kare şeklindedir. Çok köşeden kareye geçiş için kullanilan çesitli şekillerle, mesela üçgen veya prizmatik şekillerle süslüdür.

Kümbetin tepe örtüsü huni veya piramit külah seklindedir. Fakat içten kubbe olarak görülür. Genel olarak iki katlı olan kümbetlerin alt katına merdivenle inilir. Asıl mezar burasıdır. Ölü burada mumyalanmış olarak bir lahit veya toprağa gömülür. Üst katta sembolik olarak bir sanduka bulunur. Burası daha çok bir mescittir.

Büyük Selçuklulara ait en önemli kümbetler bugün İran sınırları içinde kalmış bulunuyor. Eski Türk çadır sanatını yansıtan kümbetler de daha çok bu kümbetlerdir.

Anadolu Selçukluları mimaride çadır sanatını devam ettirdiler. Erzurum, Ahlat. Kayseri, Sivas, Tokat, Konya, Niğde, Kırşehir, Divriği de çok güzel kümbetler vardır. Niğde'deki Hüdavend Hatun, Tokat'taki Ali Tusi. Kayseri'deki Döner Kümbet ve Sirçalı Kümbet, Ahlaftaki Ulu Kümbet en güzel örneklerdir. Fakat en çok bulunduğu şehirler Kayseri, Erzurum ve Konya'dır.

Kümbetler, mimari ahenkleri, çadır sanatını tasa veya mermere yansıtarak geçmişe çağrisim yapmaları, kendi eksenlerinde dönüyor ve yukarı dogru süzülüyor gibi durmalarıyla insanı çok etkileyen birer harıkadırlar.

kümbet

1 . Kubbe.
2 . Koni, piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı.
3 . Kubbe biçiminde toparlak kabartı.

kümbet

kubbe. damı kubbe biçiminde olan yapı. kubbe biçiminde toparlak kabartı.

kümbet

Türkçe kümbet kelimesinin İngilizce karşılığı.
vault, cupola, dome

kümbet

Türkçe kümbet kelimesinin Fransızca karşılığı.
calotte [la], dôme [le]

kümbet

Türkçe kümbet kelimesinin Almanca karşılığı.
Kuppel

İlgili konuları ara

Yanıtlar