Küme Teorisi

Kümeler Kuramı, Belit, Bulanık mantık, Kuram, Küme, Mantık, Zermelo-Freankel küme kuramı, Bulanık küme, Müziksel kümeler kuramı, Basit kümeler kuramı, Russel paradoksu

İlgili konuları ara

kümeler kuramı belit bulanık mantık kuram küme mantık zermelo-freankel küme kuramı bulanık küme müziksel kümeler kuramı basit kümeler kuramı russel paradoksu
...

Okuma Önerileri

Grup Teorisi
3 yıl önce

Grup kuramı, üzerinde tersinebilir ve bileşme özelliğine sahip ikili bir işlemin tanımlı olduğu kümeler kuramı. Daha detaylı açıklamak g

Grup kuramı, Evariste Galois, Grup, Küme, Oyunlar Teorisi, Rasyonel Sayılar, Tam Sayılar, Galois genişlemeleri, Cisimler teorisi, Galois Grubu, Cebirsel Geometri
Grup kuramı
3 yıl önce

Üzerinde tersinebilir ve bileşme özelliğine sahip ikili bir işlemin tanımlı olduğu kümelerin kuramıdır. Daha detaylı açıklamak gerekirse

Grup kuramı, Evariste Galois, Grup, Küme, Oyunlar Teorisi, Rasyonel Sayılar, Tam Sayılar, Galois genişlemeleri, Cisimler teorisi, Galois Grubu, Cebirsel Geometri
Küme Teorisi
3 yıl önce

Kümeler Kuramı, Belit, Bulanık mantık, Kuram, Küme, Mantık, Zermelo-Freankel küme kuramı, Bulanık küme, Müziksel kümeler kuramı, Basit kümeler kuramı, Russel paradoksu
Lotfi Zadeh
3 yıl önce

Lütfi Aliasker Zade, (İngilizce: Lotfi A. Zadeh, Azerice: Lütfi Rəhim oğlu Ələsgərzadə, Farsça: طفی علی‌عسکرزاده / Loṭfī

Lotfi Zadeh, 1921, 1942, 1949, 1956, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 4 Şubat
Örnekleme
2 yıl önce

Örnekleme istatistikte belirli bir yığından alınan kümeyi ifade eder. Örneğin; Türkiye'deki tüm üniversite sayıları bir yığın iken Ank

Olasılık
2 yıl önce

Değişken, rastlansısal (rastsal) anlamına gelen sıfat. Stokastik süreçlerin istatistikte ve mühendislikte önemli bir yeri vardır. Stokastik

Cebir
3 yıl önce

Cebir Alm. Algebra (f), Fr. Algébre (f), İng. Algebra. Rakamlar ve semboller kullanarak ve denklemler kurmak sûretiyle aritmetik işlemlerini genel

Cebir, Denklem, Matematik, Taslak
Sıra kuramı
3 yıl önce

Sıra kuramı, ikili bağıntıları kullanma sırasının sezgisel kavramını inceleyen bir matematik dalıdır. "Bu, şundan daha küçüktür" vey

Hartogs önsavı
3 yıl önce

Hartogs önsavı veya Hartogs'un önsavı çok karmaşık değişkenlerde ''n'' > 1 karmaşık değişkene sahip analitik fonksiyonların analitik dev

Holomorfik fonksiyon
3 yıl önce

Holomorf fonksiyonlar karmaşık analizin temel çalışma araçlarından biridir. Bu fonksiyonlar karmaşık düzlemin yani C'nin açık bir altküme

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.