Kümeler kuramı terimi farklı anlamlarda kullanılabilir: Basit kümeler kuramı matematikçiler tarafından 19. yüzyıl sonunda geliştirilen özgün küme kuramıdır Aksiyomatik kümeler kuramı, basit kümeler kuramındaki Russel paradoksu gibi zafiyetlere yanıt olarak geliştirilen aksiyomatik bir kuramdır.

Kümeler Kuramı

Kümeler kuramı terimi farklı anlamlarda kullanılabilir:

  • Basit kümeler kuramı matematikçiler tarafından 19. yüzyıl sonunda geliştirilen özgün küme kuramıdır
  • Aksiyomatik kümeler kuramı, basit kümeler kuramındaki Russel paradoksu gibi zafiyetlere yanıt olarak geliştirilen aksiyomatik bir kuramdır.
  • Mantığın çeşitli türlerinde farklı küme türleri kullanılabilmektedir (örneğin Bulanık mantıkta Bulanık kümeler).
  • Müziksel kümeler kuramı matematiksel kümeler kuramının müziğe uygulaması olarak tarif edilebilir.
  • Yanıtlar