Kürd

Kürtler (Kürtçe: Kurd, کورد), Orta Doğu'nun yerlilerinden olup doğuda Zagros Dağları'ndan batıda Toros Dağları'na, güneyde Hemrin Dağları'ndan kuzeyde Kars-Erzurum platolarına kadar uzanan, Kürdistan adıyla da anılan coğrafi bölgede yoğun şekilde yaşayan tahminen yaklaşık 20–25 veya 20–30 milyon nüfusa sahip bir İran halkıdır. Bugün en büyük Kürt nüfusu Türkiye'de bulunurken (11-15 milyon kişi), İran, Irak ve Suriye'de de kayda değer Kürt nüfusları bulunmaktadır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kürd ilgili konular

 • Abdullah

  Abdullah, Allahın kulu anlamına gelen Arapça kökenli bir isimdir.
 • Kürt

  Kürtler, aslen Irak, İran, Türkiye ve Suriye'de yaşayan, hint-aryan kökenli yaklaşık 18-27 milyon kişiden oluşan etnik gruba mensup kişilerd
 • í

  Í, í, Faroeca, Macarca, İzlandaca, Çekçe, Slovakça ve Tatarca alfabelerinde bulunan bir harftir. Bu harf, i harfin diğer bir şekli olarak Kata
 • Kürtler

  Kürtler (Kürtçe: tekil. Kurd کورد, çoğul. Kurdan کوردان), Orta Doğu'nun yerlilerind
 • Kürd

  Kürtler (Kürtçe: Kurd, کورد), Orta Doğu'nun yerlilerinden olup doğuda Zagros Dağları'ndan batıda Toros Dağları'na, güneyde Hemrin Dağl
 • Kürdistan Krallığı

  Kürdistan Krallığı, Kürdistan'da 1920'li yıllarda kurulmuş monarşik krallık.
 • Kürt alfabesi

  Kürt alfabesi Kürtçe dilinin yazılması için kullanılan yazı sistemidir. Günümüzde çoğunlukla kullanılan üç sistem vardır. Türkiye'de
 • Stockholm Kürt Enstitüsü

  Stockholm Kürt Enstitüsü (Kürtçe: Înstîtuya Kurdî li Stockholmê), Stockholm'de bulunan Kürt dilini ve kültürünü araştıran toplumsal ve
Kürd
Kürd