Küresel kondansatörler iki metal kürenin içiçe konulup aralarına bir yalıtkanın yerleştirilmesiyle oluşturulur. Gündelik hayatta fazla kullanım alanı yoktur, ancak özellikle yüksek gerilim tekniğinde benzetim yapmak için kullanılır ve kolaylık sağlar.

Küresel kondansatör

düzenle|Eylül 2007thumb|right|200px|Profilden Küresel Kondansatör

Küresel kondansatörler iki metal kürenin içiçe konulup aralarına bir yalıtkanın yerleştirilmesiyle oluşturulur. Gündelik hayatta fazla kullanım alanı yoktur, ancak özellikle yüksek gerilim tekniğinde benzetim yapmak için kullanılır ve kolaylık sağlar. Farklı çeşitleri mevcuttur, kürelerin merkezleri birbirindek ayrık, küreler birbiriyle ilişkisiz olabilir. Ancak hesaplamada kolaylık olması açısından eşmerkezsel küresel kondansatörler kullanılacaktır.

İç küre yarıçapının <math>\ r_1</math>, dış küre yarıçapının <math>\ r_2</math> olduğu kabul edilir. Kondansatör <math>\ z</math> ekseninde ise yine <math>\ r_1</math> ve <math>\ r_2</math> uzaklıkları arasında yer alır. İç küreye gerilim uygulanıp, dış küreye gerilim uygulanmadığında, sistem belli bir değerde yük depolama özelliğine sahip olur. Eşmerkezli küresel kondansatörlerde kapasite değerinin ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir.

<div style="text-align: center;">
<math>\ C_ = \frac = 4 \pi \varepsilon \frac = 4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac </math> <ref name="Yüksek gerilim"/>
</div>

Bu ifadede kesin olan tek şey, aradaki malzemenin dielektrik katsayısının kapasite değerini doğru orantılı etkilediğidir. <math>\ r_1</math> ve <math>\ r_2</math> yarıçapları ise alacakları değerlere göre kapasite değerini etkilerler, bu oran tasarım açısından çeşitlilik olanağı sunar.

<div style="text-align: center;"> Eşmerkezli bir küresel kondansatörün iç küre yarıçapı <math>\ r_1 = 3 cm</math>, dış küre yarıçapı <math>\ r_2 = 8cm</math>`dir.Bu metal küreler arasına <math>\ \varepsilon_r = 3.6</math> olan yalıtkan bir malzeme yerleştirilmiştir.Bu kondansatörün depolayabileceği yükün değerini hesaplayınız.

<math>\ C = 4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac = 4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^ \cdot 3.6 \frac </math>


<math>\ C = 400.3424 \cdot 0.048 \cdot 10^= 19.22 pF</math>
``Örnek``
</div>

Kugelkondensator

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar