Kürtçe

Kürtçe dili Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller kategorisine ait bir dildir. Tahminlere göre dünya çapında 30-40 milyon civarında Kürtçe konuşan insan bulunmakta.

KÜRTÇE (türkçe) anlamı
1. Kürt dili.
KÜRTÇE (türkçe) ingilizcesi
1. n. Kurdish,
KÜRTÇE (türkçe) fransızcası
1. kurde [le]
KÜRTÇE (türkçe) almancası
1. n. Kurdisch

Kürtçe hakkında detaylı bilgi

Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İrani kolunun kuzey-batı İrani grubuna ait bir dildir. Her ne kadar çeşitli bilim adamları ve Kürt milliyetçileri çağdaş Kürtçenin, İran-öncesi öncesi kalıntılara sahip olacağını umut etmiş veya iddia etmiş olsalar da, bilimsel olarak bunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. İrani diller, özellikle de Kürtçe uzmanı olan David MacKenzie, çeşitli fonolojik tahliller sonrasında, Kürtçeyi köken açısından proto-Beluci ve Farsça arasına koyar ve Kürtçe ile Beluci dili arasında yaptığı karşılaştırmalarla, proto-Kürtçenin Güney Farsçası ile oldukça yakın temas halinde olduğunu ileri sürer.

Kürtçe, dünyada tahminen 16 ila 26 milyon arasında değişen sayıda insan tarafından konuşulmaktadır. Encyclopaedia Britannica'ya göre Kürtçenin iki ana lehçesi vardır: kuzey lehçesi olarak Kurmanci ve merkez lehçesi olarak Sorani. Oxford'un yayımladığı Uluslararası Dilbilim Ansiklopedisi (International Encyclopedia of Linguistics) de bu şekilde bir ayrıma gitmiştir. Kurmanci özellikle Musul'dan Kafkaslara doğru olan bölgede yerleşmiş Kürt halkları tarafından konuşulurken, Sorani Urmiye'den Kürdistan coğrafi bölgesinin daha güneyde kalan bölgelerine kadar uzanan bir coğrafyada yoğunluktadır. Aynı kaynağa göre, Zazaca ve Goranice de Kürtçenin alt-lehçeleri sayılırlar. Bununla birlikte, hangi dillerin Kürtçenin lehçesi kabul edilip edilemeyeceği tartışma konusu olmuştur. Örneğin, bazı kaynaklara göre Zazaca bir lehçe değildir.. Zazacayı Kürtçe lehçesi olarak ele alanlar genelde Goranice ile birlikte üçüncü bir lehçe kolu, güney lehçe kolu gibi görürler. Ortaya atılmış Güney Kürtçe lehçeleri gruplandırmalarından biri de şöyledir: Kelhuri, Feyli ve Goranice. Zazacadaki durumun bir benzeri Goranice için de geçerlidir; Goraniceyi Kürtçenin bir lehçesi olarak değil de ayrı bir dil olarak gören dilbilimci mevcuttur.

Kürtçenin en yaygın konuşulan lehçesi olan Kurmancinin yaklaşık olarak 15-17 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. Türkiye başta olmak üzere Suriye, Ermenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde yaşayan Kürtlerin ve bu ülkelerden göçmüş olan Kürt diasporasının çoğunluğu Kurmanci konuşur. Kurmanci ayrıca İran ve Irak'taki Kürt topluluklarında nadiren konuşulur; Irak ve İran'daki Kürtlerin çoğunluğu Sorani lehçesini konuşmaktadır. Sorani lehçesinin Irak'ta yaklaşık olarak 4-6 milyon kişi tarafından, İran'da ise yaklaşık olarak 5-6 milyon kişi tarafından konuşulduğu düşünülmektedir.

Kürtçe, Irak'ta resmi dil statüsü kazanmıştır. Suriye'de ise Kürtçe yasaklanmıştır ve örneğin Kürtçe yayın yapılması yasaktır. İran'da resmi dil statüsüne sahip olmasa da yasaklı değildir; Kürtçe yayın üretilmesi serbesttir. Her ne kadar Kürtçe yerel gazete ve benzeri yayınlarda kullanılsa da, okullarda kullanılmamaktadır. Bunun da etkisiyle, İran'daki bazı Kürtler ana dillerinde eğitim görmek amacıyla Irak'a gitmişlerdir. Türkiye'de Kürtçe uzun yıllar yasaklı kaldıktan sonra 90'lı yıllarla birlikte yasaklar çok az da olsa gevşemiştir. Kürtçe Türkiye'de resmi dil statüsünde olmamasına[1] ve ülkenin ana yasasına göre Türkçe dışında herhangi dilin eğitimde kullanılmasının yasak olmasına karşın, özel televizyonlarda çeşitli birçok sınırlamalar dahilinde Kürtçe yayın yapılmasına 2006 yılından itibaren izin verilmiş, 2009 yılında ise devletin resmi televizyonu olan TRT, 24 saat Kürtçe yayın yapan bir kanal (TRT 6) açmıştır.

Zazaca (Kırmançki, Dımıli, Kırdki) ikisinden daha farklıdır. Zazaca Tunceli, Siverek, Diyarbakır ve Muş yörelerinde tahminen 3 milyon insan tarafından konuşulur.

Hewremani ve Gorani İran'ın bazı bölgelerinde konuşulan, Soranca'ya daha yakın olan iki lehçedir.

Kurmanci ve Dımıli lehçelerinde varlıkların feminen ve maskulen özelliklerini korumalarına rağmen, bu sorancada tamamen kaybolmuş durumdadır.

Örnek: Hevala min = Arkadaşım (dişil) Hevalê min = Arkadaşım (eril)

SoraniKurmanciDımıli (Zazaki)
Avesta
Farsça
Almanca
İngilizce
Türkçe
GewreMezin/GirGirdMazaBozorgGrossBigBüyük
BerzBerz/BilindBerzBerezaBarz/BolandHochHighYüksek
MasiMasiMaseMasıyaMahiFischFishBalık
RojRoj/XorRojHorhor-shid/RuzSonneSunGüneş
MêşMêşMêseMexşiMagasFliegeFlySinek

Bilgisayar ve Kürtçe

Son yıllarda bilgisayar programlarında Kürtçe'yi de diller bölümüne ekleme durumu yaşandı. Çok gelişmiş bir browser olan Opera'nın son versiyonlarının bir çok dünya dillerinden önce Kürtçe yayınlanması, Php Nuke, Post Nuke, Mambo gibi webmasterlerin kullandığı sistemlerin kürtçe versiyonlarının ortaya çıkması, bilgisayar ortamında kullanılmak üzere sözlüklerin birçok dilden kürtçeye ve kürtçeden birçok dile çeviri imkanı vermesi ve hatta Wikipedia ansiklopedisinin de Kürtçe bölüm açması gibi bir çok gelişmeler Kürt dili alanında yaşandı. Linux, OpenOffice gibi önemli işletim sistemi ve MS Ofice'lerin de 2005 yılında Kürtçe versiyonları da çıkacak.Ayrıca BakınızKaynak

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt%C3%A7eİlgili Konu Başlıkları Tümü

Kürtçe Vikipedi

Kürtçe Vikipedi (Kürtçe: Wîkîpediya kurdî veya ویکیپەدیا کوردی), Vikipedi'nin Kürtçe sürümüdür. 21 Mart 2012 itibariyle 19.549 maddesi, 10.369 kullanıcısı ve 4 hizmetlisi bulunmaktadır.

Kürtçe Dili

Kürtçe (Kürtçe: Kurdî, کوردی) veya Kürt dilleri, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dillerinin Kuzeybatı İran koluna girer ve Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ve kuzeydoğusu ile İran'ın batısında yaşayan Kürtler tarafından ...

Kürtçe Linux

Ubuntu, Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir. Ubuntu projesi, Linux ve özgür yazılımın, bilgisayar kullanıcılarının günlük yaşamının bir parçası haline gelmesi amacıyla başlatılmış olup ilk kararlı sürümü Ekim 2004'te yayınlanmıştır.

İran

İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Fars Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir.

Kurdish

Kürtçe (Kürtçe: Kurdî, کوردی) veya Kürt dilleri, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dillerinin Kuzeybatı İran koluna girer ve Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ve kuzeydoğusu ile İran'ın batısında yaşayan Kürtler tarafından ...

Resmi Dil

Resmî dil bir ülkede anayasa veya kanun ile kabul edilen dili tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin Türkiye'de resmî dil anayasa ile Türkçe olarak belirlenmiştir.

Bane

Bane (Farsça: بانه), İran'ın Kürdistan Eyaleti'nde şehir. Eyaletin aynı isimli Bane şehristanı'nın yönetim merkezi olan şehrin 2006 yılı resmi nüfusu 72.671 kişi ve 15.857 hanedir.

Ehl-i Hak

Ehl-i Hak (Kürtçe: ﯼاڔﮦساﻥ Yâresân, Farsça: اهل حق Ahl-e Haqq; Çoğunlukla İran’da yaygın olan, heterodoks bir Şiî inanışıdır. Musa el-Kâzım soyundan geldiği öne sürülen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile özdeşleştirilen ''"Sultan Sahak"'' tarafından batı ...

Sedil

''Sedil'' (diğer adıyla "çengel"), dilbilimde ve çoğu dilde kullanılan bir diyakritik işarettir.

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Ağrı

Ağrı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il ve il merkezi kent. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı bu ilde yer alamktadır.

Dil Bilgisi

Dil bilgisi, dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen bilimin adıdır. Arapça'da sarf ve nahv ilmi, batı dillerinde ise gramer olarak adlandırılır. Bir dili seslerden cümlelere kadar, ihtiva ettiği bütün dil birliklerini, geniş bir şekilde mana ve vazife olarak inceleyen ilme ...