--}}

Kütle

Kütle Bir cismi meydana getiren madde miktarı. Kütle, ağırlığın bir sebebidir. Yerçekiminin kütleye olan etkisine de ağırlık denir. Kütle birimleri gram-kilogram-ton’dur. Diğer bir deyişle cismin hızlanmaya gösterdiği dirençtir. Bütün maddi cisimlerin bir ataleti (kütlesi) mevcuttur. Bunlar hareketlerini değiştirecek her türlü müdahaleye karşı direnç gösterirler. Bir cismin kütlesi kendisinin temel ve daimi bir özel değeri olup, değişmez. Mesela; ağırlık yere göre değişen bir büyüklük

Kütle Bir cismi meydana getiren madde miktarı. Kütle, ağırlığın bir sebebidir. Yerçekiminin kütleye olan etkisine de ağırlık denir.

Kütle birimleri gram-kilogram-ton’dur. Diğer bir deyişle cismin hızlanmaya gösterdiği dirençtir. Bütün maddi cisimlerin bir ataleti (kütlesi) mevcuttur. Bunlar hareketlerini değiştirecek her türlü müdahaleye karşı direnç gösterirler. Bir cismin kütlesi kendisinin temel ve daimi bir özel değeri olup, değişmez. Mesela; ağırlık yere göre değişen bir büyüklük olduğu halde, kütle değişmez.

Newton’un ikinci hareket kanunu F = m.a şeklinde olup, bir cisme bir a ivmesi verilmesi için tatbik edilecek F kuvveti, m kütlesi ile orantılıdır. Yani, kütle büyüdükçe gerekli kuvvet de büyüyecektir.

Kütlenin bir özelliği de konumunun varlığıdır. Yani, kütle insanlar tarafından yoktan var edilemez ve mevcut olan da yok edilemez. Ancak bu enerjiye çevrilebilir. Yani, yeni bir kütle veya enerji ortaya konulamaz ancak birbirine çevrilir.

Einstein kendisinin kurduğu özel Relativite (izafiyet) teorisiyle, kütle ve enerji arasındaki ilgiye modern bir açıklama getirmiştir. Bu teoriye göre bir cismin enerjisi arttıkça ataletinin (kütlesinin) büyüyeceğini öne sürmüştür. Bu, daha sonra deneylerle de gerçekleşmiştir. Buna göre, bir cismin, enerjisi arttıkça, kütlesi de artar. Mesela, bir cisim ışık hızına yakın bir hızla hareket ederse, onun kinetik enerjisi ve dolayısıyla kütlesi artacaktır. Einstein’in Ünlü formülü E= m.C2, kütlede meydana gelen değişikliğin ışığın hızının karesiyle çarpımı enerjide meydana gelen değişikliğe eşit olduğunu bildirir. Ancak bu değişimler normal hızlarda oldukça düşüktür. Önemli farklar, cismin hızının ışık hızı ile mukayese edilebilecek seviyede olması halinde ortaya çıkar.

Diğer anlamları

kütle

1 . Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2 . Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3 . Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı:
"Seçmen kütlesi."-
4 . fizikBir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.

kütle

Türkçe kütle kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mass, bulk, block, aggregate, body, group, force, gob, pack

kütle

(katı maddeler için) büyük parça, küme, yığın. belirli işleviyle özellik gösteren, bir araya gelmiş büyük insan topluluğu. bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı ya da nesne niceliği.

kütle

Türkçe kütle kelimesinin Fransızca karşılığı.
bloc [le]; masse [la]

kütle

Türkçe kütle kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Block, Masse

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    bence eğer insanlar ışınlanmayı bulmak istiyorlarsa işe buradan başlamalılar.eğer cismi ışık hızına getirmek kütlesine balı olarak imkiansız ise cismi enerjiye dönştürmek için alternatif başka yollar bulunmalı...

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kütle
kütle