Kütle

Kütle Bir cismi meydana getiren madde miktarı. Kütle, ağırlığın bir sebebidir. Yerçekiminin kütleye olan etkisine de ağırlık denir. Kütle birimleri gram-kilogram-ton’dur. Diğer bir deyişle cismin hızlanmaya gösterdiği dirençtir. Bütün maddi cisimlerin bir ataleti (kütlesi) mevcuttur. Bunlar hareketlerini değiştirecek her türlü müdahaleye karşı direnç gösterirler. Bir cismin kütlesi kendisinin temel ve daimi bir özel değeri olup, değişmez. Mesela; ağırlık yere göre değişen bir büyüklük

Kütle Bir cismi meydana getiren madde miktarı. Kütle, ağırlığın bir sebebidir. Yerçekiminin kütleye olan etkisine de ağırlık denir.

Kütle birimleri gram-kilogram-ton’dur. Diğer bir deyişle cismin hızlanmaya gösterdiği dirençtir. Bütün maddi cisimlerin bir ataleti (kütlesi) mevcuttur. Bunlar hareketlerini değiştirecek her türlü müdahaleye karşı direnç gösterirler. Bir cismin kütlesi kendisinin temel ve daimi bir özel değeri olup, değişmez. Mesela; ağırlık yere göre değişen bir büyüklük olduğu halde, kütle değişmez.

Newton’un ikinci hareket kanunu F = m.a şeklinde olup, bir cisme bir a ivmesi verilmesi için tatbik edilecek F kuvveti, m kütlesi ile orantılıdır. Yani, kütle büyüdükçe gerekli kuvvet de büyüyecektir.

Kütlenin bir özelliği de konumunun varlığıdır. Yani, kütle insanlar tarafından yoktan var edilemez ve mevcut olan da yok edilemez. Ancak bu enerjiye çevrilebilir. Yani, yeni bir kütle veya enerji ortaya konulamaz ancak birbirine çevrilir.

Einstein kendisinin kurduğu özel Relativite (izafiyet) teorisiyle, kütle ve enerji arasındaki ilgiye modern bir açıklama getirmiştir. Bu teoriye göre bir cismin enerjisi arttıkça ataletinin (kütlesinin) büyüyeceğini öne sürmüştür. Bu, daha sonra deneylerle de gerçekleşmiştir. Buna göre, bir cismin, enerjisi arttıkça, kütlesi de artar. Mesela, bir cisim ışık hızına yakın bir hızla hareket ederse, onun kinetik enerjisi ve dolayısıyla kütlesi artacaktır. Einstein’in Ünlü formülü E= m.C2, kütlede meydana gelen değişikliğin ışığın hızının karesiyle çarpımı enerjide meydana gelen değişikliğe eşit olduğunu bildirir. Ancak bu değişimler normal hızlarda oldukça düşüktür. Önemli farklar, cismin hızının ışık hızı ile mukayese edilebilecek seviyede olması halinde ortaya çıkar.

Diğer anlamları

kütle

1 . Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2 . Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3 . Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı:
"Seçmen kütlesi."-
4 . fizikBir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.

kütle

Türkçe kütle kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mass, bulk, block, aggregate, body, group, force, gob, pack

kütle

(katı maddeler için) büyük parça, küme, yığın. belirli işleviyle özellik gösteren, bir araya gelmiş büyük insan topluluğu. bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı ya da nesne niceliği.

kütle

Türkçe kütle kelimesinin Fransızca karşılığı.
bloc [le]; masse [la]

kütle

Türkçe kütle kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Block, Masse

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  bence eğer insanlar ışınlanmayı bulmak istiyorlarsa işe buradan başlamalılar.eğer cismi ışık hızına getirmek kütlesine balı olarak imkiansız ise cismi enerjiye dönştürmek için alternatif başka yollar bulunmalı...

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kütle ilgili konular

 • Fizik

  Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sö
 • Parçacık fiziği

  Çağdaş fiziğin en yoğun ilgi alanı, temel parçacıklar üzerine yapılan araştırmalardır. Parçacık fiziği ya da yüksek enerji fiziği ol
 • Orhan Asım Barut

  Matematiksel fizik, yüksek enerji fiziği ve parçacık fiziği alanlarındaki çalışmaları ve katkılarıyla tanınmış olan Barut (1926-1994),
 • Kuantum Kuramı

  20. yüzyıla damgasını vuracak iki büyük kuramdan birini, tam da bu yüzyılın başında, 1900 yılında, Max Planck ortaya attı. Enerjiyi, sü
 • Kuvantum mekaniği

  Kuvantum mekaniği teorik fiziğin, klasik mekanik ve klasik elektromanyetiğin atom ve atomaltı boyutlarında yerine geçerek deneysel fizikte bolca
 • Nicem mekaniği

  Kuantum mekaniği; madde ve ışığın, atom ve atomaltı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Nicem mekaniği veya dalga meka
 • Temel birim

  Temel birimler fiziksel büyüklükleri ölçmekte kullanılırlar ve bunlardan herbir diğer birim türetilebilir.
 • Doğal birimler

  doğal birimler, evrensel fizik sabitleri kullanılarak elde edilen ölçü birimleridir. Örneğin temel yük (''e''), elektriksel yük ve ışık h
 • Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü

  Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü (Rusça: Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ), Rusya'n
 • Martinus J.G. Veltman

  Martinus Justinus Godefriedus Veltman (Waalwijk 27 Haziran 1931 doğumlu), Hollandalı bir teorik fizikçi. Parçacık teorisi üzerindeki çalışmal
Kütle
kütle