Kütleçekim

Kütleçekim veya yerçekimi, kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Elektromanyetik Kuvvet, Zayıf ve Güçlü Nükleer Kuvvet ile birlikte doğadaki dört temel kuvvetleri oluşturur.

Kütleçekim veya yerçekimi, kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Elektromanyetik Kuvvet, Zayıf ve Güçlü Nükleer Kuvvet ile birlikte doğadaki dört temel kuvvetleri oluşturur. Kütleçekim, bu dört kuvvet arasında en zayıf olanıdır.

 • Kütleçekimi kuvveti bir parçacığın kütlesine etki eder.
 • Kütleçekimi kuvveti sınırsız bir alanı kapsar.
 • Kuvvet çok zayıfdır. Gündelik iki eşyanın bir birine uyguladığı kütleçekim kuvvetini ölçmek, günümüz teknolojisi ile mümkün değildir.
 • Kuvvet taşıyıcısı Graviton'lardır.
 • Gravitonların spini 2 olduğundan, aynı yüklü gravitonlar birbirini çeker. Zıt yüklü gravitonlar ise bir birlerini iterler.


Evrensel KütleçekimSir Isaac Newton, 1687 yılında yayımladığı Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı eserinde kütleçekim kuvvetini şöyle tanımlamıştır:

F_= G \frac

Burada; M1,2 cisimlerin kütleleri, R aralarındaki uzaklık, G ise 6,67 10^ Nm^2kg^ değerinde olan evrensel kütleçekim sabitidir.

Einstein'in Görelilik ile kütleçekimi açıklamasıMaddelerin uzaktan birbirlerine kuvvet uygulaması, başta Newton olmak üzere birçok fizikçiyi rahatsız etmişti. Fakat Newton'un fikirleri 20. yüzyıl'a kadar geçerli kaldı. Fakat, 20. yüzyılda Alman asıllı fizikçi Albert Einstein, Genel Görelilik kuramında dört boyutlu uzay-zamanın maddenin varlığı ile büküldüğünü (kıvrıldığını), fakat dört boyutlu uzay-zamandaki bu değişikliği sanki bir kuvvet uygulanıyormuş gibi gözlemlediğimizi öne sürdü. Genel Görelilik ile gelen bu açıklama, günümüzde kabul edilen görüştür.

Ayrıca bakınız


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kütleçekim ilgili konular

 • Görecelik

  Genel görelilik kuramı
 • Yerçekimi

  Yerçekimi, Dünya'nın kütleçekimidir. Dünya yüzeyinde veya yakınındaki nesneleri etkiler ve onlara yerçekimi ivmesini kazandırır.
 • Graviton

  Graviton bugüne kadar varlığı kanıtlanamamış, kütleçekim kuvvetini ilettiği var sayılan, sanal bir parçacıktır. Gelecekte bulunması hal
 • Genel Görelilik Kuramı

  Genel Görelilik Kuramı Einstein’ın en büyük başarısı idi; klasik, deterministik dünya görüşünün gününü dolduruşunu temsil ediyordu
 • Kütleçekim

  Kütleçekim veya yerçekimi, kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Elektromanyetik Kuvvet, Zayıf ve Güçlü Nükle
 • Einstein alan denklemleri

  Einstein alan denklemleri ya da Einstein denklemleri (kısaca EAD), yüksek hız ve büyük kütlelerde geçerli olan uzayzamanın geometrisi ile ener
 • Gravitasyon merkezi

  Yer çekimi formülü olan ifadesindeki kütlesi, gerçekte sahip olduğu her parçası ile kütlesine çekim uygular. Aslında ile gösterilen gr
 • Her şeyin kuramı

  Her şeyin kuramı (HŞK), bilinen tüm fizik fenomenlerini bağlayan, onları tümüyle açıklayan ve yürütülen herhangi bir deneyin sonucunu pre
 • Kuantum kütleçekimi

  Kuantum kütleçekimi kuramsal fiziğin bir dalı olup, doğanın temel kuvvetlerinden üçünü (elektromanyetizm ve etkileşimleri) tanımlayan kuva
 • Süpersicim kuramı

  Süpersicim kuramı parçacıkları ve temel kuvvetleri çok küçük süpersimetrik sicimlerin titreşimleri şeklinde modelleyerek onları tek bir k
Kütleçekim
Kütleçekim