Epidermis epitelinden köken alan kıllar, uzunlamasına keratinıze yapılardır. Kıllar bazı yerler dışında (el ayaları, dudaklar, klitoris, glans penis ve labia minör) her yerde bulunurlar. Her kıl, epidermis invaginasyonu sonucu oluşan bir kıl follikülünden çıkar. Kılın buradan başlayan kısmına kıl kökü adı verilir. Burası tamamen deri içinde kalan kısımdır.

Kıllar

Epidermis epitelinden köken alan kıllar, uzunlamasına keratinıze yapılardır. Kıllar bazı yerler dışında (el ayaları, dudaklar, klitoris, glans penis ve labia minör) her yerde bulunurlar. Her kıl, epidermis invaginasyonu sonucu oluşan bir kıl follikülünden çıkar. Kılın buradan başlayan kısmına kıl kökü adı verilir. Burası tamamen deri içinde kalan kısımdır.

Bir de kılın deri dışında görünen kısmı vardır ki, buna da kıl (kıl gövdesi) veya scapus pili denir. Kıl kökünü saran bağ doku kılıfının orta kısımlarına denk gelecek şekilde bir düz kas uzanır. Buna m. arrector pili adı verilir. Bunun innervasyonu sempatik sinirlere aittir. Emosyonal durumlar ve soğuk gibi şartlarda kasılarak, kılların dikleşmesini ve kaz derisi adıyla bilinen tipik deri görüntüsünün ortaya çıkmasını sağlar.

Yanıtlar