Kıpçak Türkçesi Sözlüğü

Türkçe'nin anadil olarak dünyadaki yeri

TÜRKÇENİN LEHÇELERİ VE YAYILDIKLARI COĞRAFYA Burada, (biri dışında) tüm Türk topluluklarının kendi dillerini yani Türkçenin lehçelerini ve şivelerini anadil olarak konuştukları kabulu kesinlikle yanlış olmayacaktır. İkinci dil olarak ise, geçmişte veya...

Çağatayca

Memlûk Kıpçakçası

Memlûk Kıpçakçası ya da Mısır KıpçakçasıKaramanlıoğlu, Ali fehmi (1968).

Eski Kıpçakça

Kıpçakça ya da Eski Kıpçakça veya Batı Orta Türkçe, Orta Türkçe dönemine ait Deşt-i Kıpçak sahası ile Mısır ve Suriye'de 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar kullanılmış Türk dillerinin Kıpçak grubundan ölü dil. Eski Kıpçakça günümüzde Yeni Kıpçakça adıyla da...

ayakçak

sözlüğe taşı

Türk dili tarihi

Türk dili tarihi, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerOsman Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997, s. 49. ISBN 975-16-0249-1 şeklinde bilinen ilk örneklerine...

tubaca

Hüsrev ü Şirin mesnevisi

Hüsrev ü Şirin mesnevisi Harezm Türkçesiyle yazılan bir yapıttır. ''Kutb'' mahlaslı bir ozan tarafından Nizami'nin aynı addaki mesnevisinin Türkçe 'ye çevirisi olup tek yazma nüshası Fransa'nın başkenti Paris'te Bibliotheque Nationale'de bulunmaktadır.

Kamûs-ı Türkî

Kamûs-ı Türkî Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde İkdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük.

manyak

Gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan (kimse).