Kıptiler

Kıptîler veya Koptlar, (Yunanca:αιγυπτος - Arapça:اقباط) Mısır'ın eski halkıdır. İskender'in Mısır'ı alması ve İskenderiye şehrini kurması ile beraber Helenistik bir kültür ile etkileşime geçmişlerdir.

Kıptiler veya Koptlar, Mısır`ın eski halkıdır. İskender`in Mısır`ı alması ve İskenderiye şehrini kurması ile beraber Helenistik bir kültür ile etkileşime geçmişlerdir. Kopt dili veya Kıptice`nin yazımında Yunan harfleri kullanılır. Roma devrinde ağır vergiler altında ezilen Kıpti halkı, M.S. 46`da Mark`ın Mısır`a gelmesi ile hristiyanlıga geçerler. Bu seferde romalılar din baskısı yapmaya başlar, ta ki Bizans dönemine kadar. Konstantinos Hıristiyanlığı serbest bırakınca biraz rahatlarlar.

416`da yapılan 4. Ekümenik Konsülünde Hıristiyan temel meseleleri hakkında anlaşmazlık çıkar ve Hıristiyan cemaatinden dışlanırlar. Kendi inanışlarına göre İsa`nın ilahi ve insani yanları birdir hic ayrılmamıştır.

Katolikler, Kıptilerin sapkınlıga düştügünü söylerler ve devlet dinini hristiyanlık olarak benimseyen Bizans`tan baskı görürler. O kadar baskı görürler ki Araplar saldırdıgı zaman Bizanslılar`a yardım etmezler. Araplar geldigi zaman bir 3 yüzyıl rahat ve huzura kavuşurlar. Haçlı seferleri başladıgı zaman Araplardan zulüm görmeye, haçlılardan da sapkın oldukları ileri sürülerek kıyım görmeye başlarlar.

Osmanlı zamanında kendi hallerine bırakılıp sadece vergileri fazla tutulur. Mehmet Ali Paşa zamanında devlette yüksek kademelere kadar çıkarlar. İngiliz egemenligi altında başkaldırıya destek olurlar.

Şu anda Mısır`da 7 milyon civarında Kıpti vardır.

Etimoloji

``Hut-ka-Ptah`` p:t-H-Hwt-t:pr-kA:Z1-t:niwt

Yunanca bir kelime olan aigyptos`tan gelmiştir. Aigyptos da eski Mısır`ın başkenti olan hikaptah kelimesinin bir türevidir. Günümüzde "kıpt"i kelimesi Hristiyan Mısırlılar`ı tarif etmekle beraber Eski Mısır dilini de ``(Kıptice)`` belirler.

Bununla birlikte, bir diğer görüşe göre de; Aigyptos sözcügünün açılımı Yunanca Aigos İptios yani Ege`den Sonraki anlamına gelen bileşik sözcükten gelmektedir ki bu sözcük coğrafi olarak düşündüğümüzde de şimdiki Yunanistan`dan güneye doğru baktığınızda Ege Denizi`nin ardındaki Mısır`ı simgelemektedir.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kıptiler
Kıptiler