Kırılma (Fizik)

Kırılma, fizikte sabit bir yol izleyerek ayırıcı bir yüzeye çarpan ışığın ortamların kırıcılık indislerine nispetle yön değiştirmesine verilen addır. Mesela hava ortamında yol alan ışık ışınları su ortamına geçerken normalle belli bir açı yapacak şekilde yön değiştirir, yani kırılır.

Kırılma (Fizik)

thumb|180px| ortamından su ortamına geçen ışığın kırılması. Hava az kırıcı ortam, su ise çok kırıcı ortam olduğu için ışık normale yaklaşacak şeilde kırılıyor.] Sabit bir yol izleyerek ayırıcı bir yüzeye çarpan ışık, ortamların kırıcılık indislerine göre kırılır. Örneğin hava ortamında yol alan ışık ışını, su ortamına gelir ve su ortamına geçerken normalle belli bir açı yapacak şekilde kırılır.

Kırılma kurallarına göre çok yoğun (yani çok kırıcı ortamdan) az yoğun (az kırıcı) ortama geçen ışık yüzey normalinden uzaklaşacak şekilde kırılır. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçen ışık için de normale yaklaşacak şekilde kırılır.

Ortam değiştiren ışığın kaç derece kırılacağını şu formülle hesaplarız.

n<sub>1</sub>.sin i = n<sub>2</sub>.sin r

optik-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar