Kıraât

Kısaca: Kıraat, Kur'an'ın tiyatral sahnelerini dinleyenlerin hayallerinde canlandırma yöntemlerini içeren bir İslami bilim dalıdır. Arapça kelime anlamı "okumak" demektir. ...devamı ☟

Kıraat, Kur'an'ın tiyatral sahnelerini dinleyenlerin hayallerinde canlandırma yöntemlerini içeren bir İslami bilim dalıdır. Arapça kelime anlamı "okumak" demektir. Kuran musikisinin serbest okunuşunu Kıraat-ı Aşere'ye göre içeren ve her defasında farklı okunan ve tonu ve içeriğide değiştiren bir yöntemdir. Normal musikide sadece tek bir metin olmasına rağmen Kuran'ın okunuşundaki 10 çeşit okunma (aşere) ve farklı anlamla insan sesinin piyanoyla veya kanunla akort edilmesi sayesinde geniş olanaklara sahiptir. Kıraat imamlarından her birinin, rivayet ve tariklarının ittifak ile temsil ettiği okuyuşa kıraat yedi veya on kıraattan her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imama denir. Bir İmam'a ait Raviye (talebesine) nispet edilen kıraat farklılığına Rivayet; bu rivayeti nakleden, yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de Ravidenilmiştir. Ravilerin ravileri arasındaki farklı nakillere de 'Tariktabiri kullanılmıştır. Kıraatları bilen kimseye kurra; bunları sözlü olarak nakledip okutan kimseye de mukri denilmiştir.

Kıraat-ı Seba (Yedi Kıraat)

İslam dünyasında ünlü olan yedi okunuş şeklinin imamları şunlardır: # Ebu Abdurrahman Nafi’ b.Ebu Nuaym (-785) # Abdullah b.Kesir el-Mekki (-738) # Ebu Amr b. el-Ala el-Basri ( -771) # Abdullah b. Âmir ed-Dımaşki ( -736) # Ebubekr Âsım b.Ebi’n-Necud el-Kufi (-745) # Ebu Ammare Hamza b.Habib ez-Zeyyat el-Kufi ( -773) # Ali b.Hamza Ebu’l-Hasen el-Kısai ( -805)

Kıraat-ı Aşere (On Kıraat)

Yedi okunuş şekline daha sonra üç okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da Kıraat-ı Aşere denmiştir. Bu üç yeni okunuşun imamları ise şunlardır. # Halef b.Hişam el-Bezzar (-844) # Ebu Ca’fer Yezid b.el-Ka’ka el-Mahzumi el-Medeni (-748) # Ebu Muhammed Ya’kub b.İshak el-Hadremi el-Basri

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.