Kısa Dönem Hafıza

Kısa dönem hafıza, bir bilginin geçici bir süre tutulması demektir. Genelde telefon numarasını rehberden okuyup o numarayı çevirene kadar akılda tutmaktır şeklinde örneklenmektedir. Ancak genel olarak 5-10 saniyeden 3-5 dakikaya kadar tutulan, işi bittiğinde sistemden silinen bellek işlevi olarak tanımlanır.

Kısa dönem hafıza, bir bilginin geçici bir süre tutulması demektir. Genelde telefon numarasını rehberden okuyup o numarayı çevirene kadar akılda tutmaktır şeklinde örneklenmektedir. Ancak genel olarak 5-10 saniyeden 3-5 dakikaya kadar tutulan, işi bittiğinde sistemden silinen bellek işlevi olarak tanımlanır.

Nöroanatomik olarak da uzun süreli bellekten farklılık gösterdiği söylenir. Kısa süreli tutulan bellek sırasında kalıcı bir döngü oluşmaz.Daha dogrusu "kısa dönem"hafıza kaybına şöyle diyebilir miyiz:bir balık hafızası.Yemi yiyinceye kadar aklı başındadır ama yemi yedikten sonra hafıza kaybına ugradıktan sonra tekrar yem istegi duyar.Ve yem verdiğiniz halde 15 saniye sonra bi daha verin ve yine o yemi yer.Evet bende "kısa dönem" hafıza kaybını şöyle sonladırabiliriz

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kısa Dönem Hafıza ilgili konular

 • Psikoloji

  Psikolji, Psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür, insan ruhunun, özünü, değişik durumlar
 • Çok depolu hafıza modelinin yetersizlikleri

  Hafıza depolan modeli, hafıza sistemini kapsayan süreç ve yapıların sistematik bir açıklamasını getirmeye çalışan ilk tebrik modeldir. Du
 • Bellek (bilgisayar)

  Bilgisayar dalında bellek veriyi belli bir süre için saklayabilen birimlere verilen isimdir.
 • Kısa dönem hafıza

  Kısa dönem hafıza, bir bilginin geçici bir süre tutulması demektir. Genelde telefon numarasını rehberden okuyup o numarayı çevirene kadar ak
 • Hafıza hiyerarşisi

  Hafıza hiyerarşisi, bilgisayar mimarisinde yer alan sıralı depolama düzenidir. Bilgisayar programlarının hafızasından yararlanmak için tasar
 • Kısa süreli bellek

  Kısa süreli bellek veya Geçici Bellek, bilgileri tutma süresi 30 saniyeden daha kısa olan bellektir. Duyu organlarıyla alınan bilgi, belli bir
 • UZUN SÜRELİ BELLEK

  Uzun süreli bellek ya da Uzun dönemli hafıza ((İngilizce)Long-term memory (LTM)), iki depolama hafıza modeli teorisinin bir parçası olarak, ö
 • İnsan belleği

  Bellek, TDK`daki anlamına göre yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür.
 • Bellek sızıntısı

  Bellek sızıntısı; bir bilgisayar yazılımının bellek harcarken kullandığı belleği işletim sistemine geri veremediği durumdur. Bu sorun an