Kıymetli Evrak

Kıymetli Evrak Piyasada tedavül eden ve üzerinde bir hak ve değer taşıyan belgeler. Hamiline yazılı emre ve nama yazılı kıymetli evrakta, maddi bir mevcudiyeti olan senedin hak üzerindeki tesiri kesindir. Hakkın nakli, senedin teslimiyle mümkündür.Tahviller, hisse senetleri, çekler, koşimentolar, nakliye senetleri, ipotekli borç ve irat senetleri genellikle hamiline yazılı olarak tanzim edilir. Emre yazılı kıymetli evrakla, senedin hak üzerindeki tesiri, hamiline yazılı olanlardaki gibi o

Kıymetli Evrak Piyasada tedavül eden ve üzerinde bir hak ve değer taşıyan belgeler. Hamiline yazılı emre ve nama yazılı kıymetli evrakta, maddi bir mevcudiyeti olan senedin hak üzerindeki tesiri kesindir. Hakkın nakli, senedin teslimiyle mümkündür.Tahviller, hisse senetleri, çekler, koşimentolar, nakliye senetleri, ipotekli borç ve irat senetleri genellikle hamiline yazılı olarak tanzim edilir. Emre yazılı kıymetli evrakla, senedin hak üzerindeki tesiri, hamiline yazılı olanlardaki gibi olmayıp, hakkın devri için senedin tesliminin yanında “ciro” şartı da aranır. Emre muharrer senet (bono), poliçe, çek, makbuz senedi, deniz ödüncü senedi, varant, bu tür kıymetli evraktır. Nama yazılı evrakın bir kişi adına düzenlenen ve emre yazılı, kaydını taşımayan nevidir. Kıymetli evrak, tedavül ettiğinden şekil şartına tabi olup bu şart, ispat için değil, evrakın sıhhati için gereklidir.

Diğer anlamları

kıymetli evrak

senet niteliğinde bir hak bildiren belge.

kıymetli evrak

Türkçe kıymetli evrak kelimelerinin Almanca karşılığı.
Papier, Wertpapier

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.