Kızıl Ordu Fraksiyonu (Rote Armee Fraktion) (RAF)1967 yılında Andreas BAADER ve Ulrike MEINHOFF tarafından kurulan örgüt, 1968 yılında Frankfurt’ta iki süper marketi yakma eylemi ile adını duyurmuştur. Önce Berlin’de, daha sonra tüm Federal Almanya’da devlete ve özel sektöre ait binalara yangın bombaları atmışlar ve bombalı saldırılarda bulunmuşlardır.

Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF)

Kızıl Ordu Fraksiyonu (Rote Armee Fraktion) (RAF)

1967 yılında Andreas BAADER ve Ulrike MEINHOFF tarafından kurulan örgüt, 1968 yılında Frankfurt’ta iki süper marketi yakma eylemi ile adını duyurmuştur. Önce Berlin’de, daha sonra tüm Federal Almanya’da devlete ve özel sektöre ait binalara yangın bombaları atmışlar ve bombalı saldırılarda bulunmuşlardır.

1968 yılındaki eylemden dolayı yakalanan Andreas BAADER 4 yıl ceza giymiş, yargıtay kararı gelmediğinden 14 ay sonra serbest bırakılmış, tekrar 1970’de yakalanmıştır. Aynı yıl Mayıs ayında Ulrike MEINHOF’un yardımı ile cezaevinden kaçan BAADER, bir süre Filistin Gerilla kamplarında arkadaşları ile eğitim görmüş ve daha sonra Almanya’ya dönerek şiddet eylemlerine başlamıştır.

1976 yılında “Şehir Gerillasının Kuruluşu” adlı bir açıklama yaparak kendilerini önce grup olarak tanıtan örgüt, Proleter Enternasyonalizmin emperyalizme karşı savaşını verebileceğine inanmakta ve uluslararası kurtuluş savaşlarının büyük kent gerillası ile gerçekleşeceğini savunmaktadır.

RAF terör örgütünün KADEK ile de ilişki içerisinde olduğu yönünde kuvvetli bulguların var olduğu bilinmektedir. Alman makamları her ne kadar teyid etmese de, RAF ile KADEK’nın işbirliği, eski RAF üst düzey yöneticilerinin KADEK kamplarında eğitmen olarak görev almasından anlaşılmıştır. Çok az sayıda olduğu bilinen bu örgütün elemanlarının, İtalyan ve Türk mafyası ile işbirliği içerisinde olduğu da bilinmektedir.

Bombalama, suikast, adam kaçırma, soygun eylemleriyle adanı duyuran örgüt, dünyada komünist ideolojinin etkisinin azalmasıyla birlikte, hapisteki üyelerinin yerine yeni militanlar bulmakta güçlük çekmiştir. Halen başta Avrupa'nın bütünleşmesiyle ilgili görevlerde, Alman kurumlarında çalışan memurlar, adalet ve güvenlik kuruluşlarındaki görevliler olmak üzere iç hedeflere yoğunlaşmıştır. Geçmiş dönemde ABD ve NATO üslerini de hedef alan örgüt, Körfez Savaşı sırasında BONN'daki ABD elçiliğine karşı eylem düzenlemiş, ancak herhangi bir kayıp olmamıştır.

11-12 civarında üyesi bulunan örgütün yüzlerce sempatizanı bulunmaktadır. Baader-Meinhof döneminde Orta Doğulu teröristlerden destek almıştır. 1980'lerde Doğu Almanya da RAF'a lojistik destek, barınma ve eğitim olanakları sağlamıştır.

Almanya Federal Savcılık Bürosu'nun Mayıs 2001 ayı içinde yaptığı bir açıklamada, iki eski RAF üyesinin yeni bir terörist örgüt kurduğuna dair işaretler olduğu kaydedilmiştir. Ancak, Alman ilgili makamlarınca yapılan değerlendirmelerde yeni bir Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun varlığından söz etmek için erken olduğu ifade edilmektedir.

ABD Yönetimi'nin, gerek 11 Eylül 2001 tarihi öncesindeki dönemde radikal İslami organizasyon ve gruplara yönelik politikası, gerekse Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan saldırının Almanya'da planlanmış olması nedeniyle Alman Hükümetini terörist örgütlere "geri çekilme/lojistik destek" ortamı sağlanmaması konusunda Eylül 2001 içinde uyarması üzerine, Alman güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından RAF üyelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen tüm kayıtların incelenmesi ve karşılaştırılması uygulamasına, radikal İslami örgüt üyeleri ile potansiyel militanların tespiti çalışmalarına başlanmıştır.

Yanıtlar