kızılbaş

Kızılbaş, Osmanlı seçkinleri tarafından Şiîler ve Alevîler'i nitelendirmek için kullanılmış olan genel bir tanımdır.

Kızılbaş

kaynaksız Anadolu dan Safevi topraklarına göç eden Türkmenler`in başlarına giymiş olduğu kızıl renkli ve oniki dilimden oluşan sarık dolayısıyla kızılbaş olarak adlandırılmış topluluk. taslak

kızılbaş

şii mezhebinin bir kolundan olanlara verilen ad.

Kızılbaş (Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri) sözleri

Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri tarafından albümünde söylenen Kızılbaş adlı şarkının sözleri.

Döktüğüm kanlı gözyaşım ey peri didem bilir
Gamzen okun yarasını sızlayan sinem bilir

Bade-i aşka lokman gelse de bulamaz deva
Derd-i aşka var mıdır dünyada bir melhem bilir

Biz harabatız deyi vaiz ne bilsin tan eder
Terk-i dünya lezzetini İbrahim-i Ethem bilir

Bir peder derler mesih'e belli Ruhullah imiş
Kimseler bilmez o sırr-ı müphemi bir Meryem bilir

Biz ne buğdayı akl ederiz, ne de huri gılman isteriz
Cennetin derd-i belasın Hazret-i. Adem bilir

Sofu-yu ahmak ne bilsin künt-ü kenz esrarını
Kendin akıl kıyas eder bizleri sersem bilir

Bab-ı Haydar'dan başka baba ben de etmem iltica
Ey Harabi ben kızılbaş olduğumu alem bilir

İlgili konuları ara

Yanıtlar