Kızılbaş

Kızılbaş, Osmanlı seçkinleri tarafından Şiîler ve Alevîler'i nitelendirmek için kullanılmış olan genel bir tanımdır.

kaynaksız Anadolu dan Safevi topraklarına göç eden Türkmenler`in başlarına giymiş olduğu kızıl renkli ve oniki dilimden oluşan sarık dolayısıyla kızılbaş olarak adlandırılmış topluluk. taslak

Diğer anlamları

kızılbaş

şii mezhebinin bir kolundan olanlara verilen ad.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kızılbaş
kızılbaş