kızım sana söylüyorum (veya dedim) gelinim sen işi

1 .    doğrudan doğruya kendisine söylenemeyen düşünce ve uyarıların, o kimsenin çok yakınına söylendiğinde kullanılan bir söz.
  2 .    herhangi birine dolaylı olarak söylenecek uyarı söz konusu olduğunda kullanılan bir söz:
       "Yemekten sonra sürgün herifin aklını yoklamak için, kızım sana dedim, gelinim sen işit, demeye getirip sordu."- K. Tahir.

Yanıtlar