K��Mgangsan

Mangan(II) sülfat

Mangan (II) sülfat, MnSO4 formüllü inorganik bileşiktir. Bu renksiz nemli katı ticari açıdan önemli bir mangan (II) tuzudur. 2005 yılında dünyada yaklaşık olarak 260M kg/y kadar üretildi.Arno H. Reidies "Manganese Compounds" Ullmann's Encyclopedia of Chem...

K, k

Mangan (II) sülfat

Katyon

Katyon, elektronları protonlarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyona verilen addır. İsmi, pozitif yüklü iyonların katota çekiminden dolayı verilmiştir.

Mangan

Doğal olarak oksit, karbonat ve silikat hâlinde dağılmış olarak bulunan, metalik bir element. En önemli bileşiği MnO2, 1774’e kadar bir demir bileşiği olarak biliniyordu. Ancak bu târihte K.W.Scheele tarafından yeni bir element ihtivâ ettiği keşfedildi. 1...

Mangyan

Mangyan Mindoro adasında bulunan ve her bir kabileye ait kendi adı, dili ve gelenekleri bulunan sekiz yerli grubun ortak adıdır. Adanın kuzeyden güneye doğru etnik grupları: Iraya, Alangan, Tadyawan, Tawbuid (adanın batısında ovada yaşayanlar tarafından B...

yangsan

Mangan(II) nitrat

bilinmektedir. Bu bileşiklerin bazıları, mangan oksitleri için faydalı öncül maddelerdir. Mangan(II) nitrat, mangan(II) oksitin nitrik asit içerisinde çözündürülmesiyle

Manganez

Mangan veya Manganez atom numarası 25 olan element. Simgesi Mn dir. 1774 yılında keşfedilmiştir. Periyodik tablonun 7-A grubunda yer alır. Grimsi metal renklidir.

Felsoorvidék