K��Y

Tıkız-Açık Topoloji

tıkız-açık topoloji, bir topolojik uzaydan bir diğerine tüm sürekli gönderimlerin oluşturduğu küme üzerine konan bir topolojidir. Fonksiyonel analizde fonksiyon uzaylarına konan doğal bir topolojidir.

Değişme özelliği

Değişme özelliği, matematikte işlemin sonucunu değiştirmeden diğer öğelerin yerini değiştirebilme özelliğidir. Matematikteki birçok işlem için çok temel bir özelliktir, birçok ispatlama bu özelliğe dayanır.

Ma Bufang

Haziran 2010.  ^ Zedong Mao; Michael Y. M. Kau; John K. Leung (1986). Michael Y. M. Kau; John K. Leung (Edl.). The Writings of Mao Zedong, 1949-1976: September

Runge-Kutta Yöntemleri

Sayısal analizde Runge-Kutta yöntemleri, adi diferansiyel denklemlerin çözüm yaklaşımıları için kapalı ve açık yinelemeli yöntemler ailesinin önemli bir tipidir. Bu yöntem 1900`lü yllarda C. Runge ve M.W. Kutta adlı matemetikçiler tarafından geliştirilmiş...

ISO 639:i

Operasyon Teorisi

Mantıkta ve matematikte sonlandırılabilir bir operasyon olan ω`nin fonksiyonu

İMKB'de işlem gören şirketler

Türkiye Ekonomisi

Beta fonksiyonu

beta fonksiyonu, Euler integrali'nin ilk türüdür, ayrıca aşırı mal ötesi ve krankenhausa benzeyen bir fonksiyondur,ve bu cümleyi kendisi kıskançlık,ve zeka geriliği nedeniyle ekledi.

Lie cebirleri

Matematikte, Lie cebiri (/ li ː /, değil / laɪ /) içinde sonsuzküçük dönüşümler kavramını incelemek için tanıtılan cebirsel yapılardır. Lie cebiri terimi" (Sophus Lie'den sonra) 1930'larda Hermann Weyl tarafından tanıtıldı.

ISO 639:j