K��Z��Lderili

Neumann polinomları

Neumann polinomali,Carl Neumann tarafından özel durum \alpha=0 için sunulan, Bessel fonksiyonu terimleri içerisinde fonksiyonların 1/''z'' açılımında kullanılan bir polinomdur.

Miafizitizm

Christianity by Ken Parry 2009 1-4443-3361-5 page 88 ^ Sebastian Brock, “Monofizit Değil Miafizit!”, içinde: Kristolojiye Giriş, ed. Z. Duygu – K. Akalın

Standart normal dağılım

Normal dağılımı kullanarak bazı olasılık değerlerini elde etmek çok zor ve zahmetli bir iştir. Bu yüzden elde edilen normal dağılımın ortalaması 0 a ve varyansı da 1 e eşitlenerek daha kolay işlem yapılması sağlanabilir. Bu işlem için kullanılan yönteme i...

Poligama fonksiyonu

poligama fonksiyonu' eşitliğin soludur ve türevin kuvvetine ''m'' konulduğunda eşitliğin sağ tarafındaki gama fonksiyonu'nun logaritma'sının

Lie cebirleri

Matematikte, Lie cebiri (/ li ː /, değil / laɪ /) içinde sonsuzküçük dönüşümler kavramını incelemek için tanıtılan cebirsel yapılardır. Lie cebiri terimi" (Sophus Lie'den sonra) 1930'larda Hermann Weyl tarafından tanıtıldı.

Kontür integrali yöntemleri

kontür integrali veya kontür integrali almak karmaşık düzlemdeki yollar boyunca belli integralleri bulmak için kullanılan bir yöntemdir.Kitap kaynağı

Z-dönüşümü

Z dönüşümü, matematikte ve işaret işlemede bir dönüşüm. Zaman tanım kümesinde gerçel ve sanal bileşenleri olan herhangi bir ayrık işareti, frekans tanım kümesindeki biçimine dönüştürür.

Schwarz önsavı

Schwarz önsavı, karmaşık düzlemdeki birim daire üzerinde tanımlı ve değer kümesi yine aynı birim daire olan holomorf fonksiyonların aldığı değerlerin üzerine kestirimler veren önemli bir sonuçtur. Her ne kadar bilim dizininde önsav olarak isim almışsa da...

Benaloh Kriptosistemi

p_{k}} 'nin r'nin asal çarpanları olduğunu varsayalım. Öyle bir y ∈ Z n ∗ {\displaystyle y\in \mathbb {Z} _{n}^{*}} seçelim ki her çarpan p i {\displaystyle

Kalıntı teoremi

kalıntı teoremi veya bilinen bir diğer adıyla rezidü teoremi, analitik fonksiyonların kapalı eğriler üzerindeki çizgi integrallerini bulmak için kullanılan önemli bir araçtır ve ayrıca sık bir şekilde gerçel integralleri bulmak için de kullanılır. Cauchy...