K��Zg��N G��Ne�� (Film)

Büyük O Gösterimi

Büyük O (Big-Oh) gösterimi matematiksel bir gösterim olup

Kimyagerler listesi

Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri'nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir. Araştı...

Kimyager listesi

Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri'nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir. Araştı...

Rus şairler listesi

Çarpma kuralı

Çarpma kuralı iki veya daha fazla fonksiyonun çarpımının türevinin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Kuralı Gottfried Leibniz türettiği için bu kural Leibniz kuralı olarak da geçer. Kuralın matematiksel ifadesi ``f`` ve ``g`` sırasıyla ``f(x)`` ve...

Dirichlet serisi

Dirichlet serisi

Hastalık isimleri listesi

Hastalık isimleri listesi, bu listede hastalık isimleri yer almaktadır.

Nauruca

Nauru dili ya da Nauruca Nauru`nun bir resmî dilidir.