K Belgesi veya K Belgeleri, Türkiye'de taşımacılık için verilen yetki belgeleridir.

K Belgesi

K Belgesi veya K Belgeleri, Türkiye'de taşımacılık için verilen yetki belgeleridir. 10 Temmuz 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca 11 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği maddeleri uyarınca düzenlenir/verilir. Yönetmelik uyarınca düzenlenen yetki belgeleri 39 tür olup, K türündeki yetki belgeleri ticari amaçla Türkiye içerisinde eşya taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere verilir. K1, K2 ve K3 olmak üzere, toplam üç türe ayrılmış olan bu belge 58 Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilmektedir.

K1 belgesi

Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilen belgedir.

K2 belgesi

Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilecek belgedir.

K3 belgesi

Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilecek belgedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar