Kaçkar Dağı

Kaçkar Dağı, Kuzey Anadolu Dağları'nın (Doğu Karadeniz Bölümü, Rize'nin 60 km güneydoğusunda) 3.937 m yükseklğindeki en yüksek doruğu.

Kaçkar Dağı, Kuzey Anadolu Dağları'nın (Doğu Karadeniz Bölümü, Rize'nin 60 km güneydoğusunda) 3.937 m yükseklğindeki en yüksek doruğu.

Dağın kuzey yamaçlarından inen akarsular birleşerek Ardeşen ve Pazar arasında Büyükdere adıyla Karadeniz'e dökülür. Güneyde ise kısa derelerin yardığı yamaçlar Çoruh Vadisi üzerine dik olarak iner. Dağların kretase şist ve kireçtaşından oluşmuş volkanik ara tabakalı katmanları ortasında granit-diyazit billurlu kayaçları yer alır. 2.000 m'ye kadar olan kesimlerinde ladin ve göknar ormanları, daha yükseklerde dağ otlakları ve en yüksek kesimde ise kuzeye doğru bir dil halinde uzanan küçük buzullar vardır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kaçkar Dağı ilgili konular

 • Zirve

  Coğrafya biliminde; herhangi bir yükseltinin en yüksek noktasıdır.
 • Dilberdüzü

  Dilberdüzü, Kaçkar Dağları`nda, Kaçkar Dağı`nın güneyinde, Nasdaf vadisinin yukarı ucunda, yaklaşık 2.900 m irtifada düzlük ve kamp ala
 • Kaçkar

  Kaçkar adı, Türkiye`nin Doğu Karadeniz Bölgesi`nde çeşitli coğrafi yer isimlerinde geçer:
 • Türkiye'nin buzulları

  Türkiye'de az da olsa özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan daimî kar sınırının üzerindeki dağlarda buzullar bulunur.
 • Verçenik

  Verçenik, Kaçkar Dağları yöresinde kullanılan coğrafi yer ismi.
 • Altıparmak Dağları

  Altıparmak Dağları, Kaçkar Dağları`nın doğuda kalan kesimi. En yüksek zirvesi Altıparmak Dağı (3.472 m).
 • Altıparmak Dağı

  Altıparmak Dağları, Kaçkar Dağları'nın doğuda kalan kesimi. En yüksek zirvesi Altıparmak Dağı Kaçkar Dağları'nın ulaşımı en zor ve
Kaçkar Dağı
Kaçkar Dağı