--}}

Kağanlık

Kağanlık kelime olarak Kağan yönetiminin Türk-Moğol olarak karşılığıdır. Bu sistem hanlık ile aynı anlama gelmekle beraber monarşi ile denk tutulabilir ve Orta Asya toplumlarında benimsenmiştir.

Kağanlık kelime olarak Kağan yönetiminin Türk-Moğol olarak karşılığıdır. Bu sistem hanlık ile aynı anlama gelmekle beraber monarşi ile denk tutulabilir ve Orta Asya toplumlarında benimsenmiştir. Türk kağanlıkları * Göktürk Kağanlığı * Batı Göktürk Kağanlığı * Avarlar * Uygur Kağanlığı * Karahanlılar * Hazar Kağanlığı * Moğol İmparatorluğu * Kırım Hanlığı * Kazan Hanlığı * Astrahan Hanlığı * Çağatay Hanlığı * Altın Orda Devleti * İlhanlılar * Yuan Hanedanlığı * Kırım Hanlığı * Kazan Hanlığı * Astrahan Hanlığı * Sibir Hanlığı * Moğol İmparatorluğu

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.