Kağanlık

Kağanlık kelime olarak Kağan yönetiminin Türk-Moğol olarak karşılığıdır. Bu sistem hanlık ile aynı anlama gelmekle beraber monarşi ile denk tutulabilir ve Orta Asya toplumlarında benimsenmiştir.

Kağanlık kelime olarak Kağan yönetiminin Türk-Moğol olarak karşılığıdır. Bu sistem hanlık ile aynı anlama gelmekle beraber monarşi ile denk tutulabilir ve Orta Asya toplumlarında benimsenmiştir. Türk kağanlıkları * Göktürk Kağanlığı * Batı Göktürk Kağanlığı * Avarlar * Uygur Kağanlığı * Karahanlılar * Hazar Kağanlığı * Moğol İmparatorluğu * Kırım Hanlığı * Kazan Hanlığı * Astrahan Hanlığı * Çağatay Hanlığı * Altın Orda Devleti * İlhanlılar * Yuan Hanedanlığı * Kırım Hanlığı * Kazan Hanlığı * Astrahan Hanlığı * Sibir Hanlığı * Moğol İmparatorluğu

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kağanlık ilgili konular

 • Kağanlık

  Kağanlık kelime olarak Kağan yönetiminin Türk-Moğol olarak karşılığıdır. Bu sistem hanlık ile aynı anlama gelmekle beraber monarşi ile
 • Göktürkler

  Göktürkler veya Kök-Türkler Orta Asya ve Çin'de yaşamış Türk toplumu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Göktanrı (Tanrı
 • İstemi Kağan

  İstemi Kağan Göktürk Devleti hükümdârı. Göktürk Devletinin (552-745) kurucusu olan Bumin (Bumın) Kağan’ın kardeşidir. Bumin Kağan (55
 • Kutluk Devleti

  İkinci Göktürk İmparatorluğunun diğer adı. 552’de kurulan Birinci Göktürk İmparatorluğu 630 yılında Çin hâkimiyetine girmişti. Gökt
 • Gök Türk İmparatorluğu

  Göktürkler veya Kök-Türkler Orta Asya ve Çin'de yaşamış eski bir Türk toplumuydu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Gökta
 • Hazar Kağanlığı

  Hazar Kağanlığı ya da kısaca Hazarlar (Yunanca: Χάζαροι, İbranice:כוזרים (Kuzarim), Tatarca: Xäzärlär, Arapça: خزر‎ (Hazar
 • Birinci Bulgar İmparatorluğu

  Birinci Bulgar İmparatorluğu, Türklerin Kıpçaklar kolunun Bulgar boyunun 632'de bugünkü Balkan bölgesinde Kağan Asparuh komutasında kurdukla
 • Bomey Tegin Kağan

  Bomey Tegin Kağan (Çince: 白眉可汗, Wade-Giles: Po-mei / Pai-mei K'o-han, pinyin: bóméi / báiméi kěhàn, asıl adı: Geleneksel: 阿史那