Kaşgarlı Mahmûd

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kaşgarlı Mahmûd ilgili konular

 • Sultan

  İslâm devletlerinde hükümdara verilen ünvan. “Pâdişâh, hâkan, han, hükümdar” mânâlarındadır. Sultan tâbiri, Müslüman hükümdarl
 • Yoğurt

  Sütün laktik asit (sütasidi) kültürleriyle mayalanması sonucunda elde edilen ekşimsi aromalı pelteleşmiş bir süt ürünü. Millî bir yiyec
 • Irak Selçukluları

  Selçuklu topraklarının batı kısmında kurulan hânedân. Sultan Mehmed Tapar’ın 1118 senesinde vefâtıyla meydana gelen iç hâdiseler ne
 • Yakub-u Çerhi

  Ya’kûb bin Osman bin Mahmûd, Afganistan'ın başkenti Kâbil yolu üzerinde Gazne yakınlarındaki Çerh köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmem
 • Nusretiye Camii

  Nusretiye Camii, İstanbul’da, Tophane ile Kabataş arasında bulunan câmi. Beyoğlu`na bağlı Tophane semtinde Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde
 • Nureddin Mahmud Zengi

  Nureddin Mahmud Zengî Selçuklu atabeglerinden. Künyesi Ebü’l-Kâsım Mahmûd bin İmâdeddîn Zengi’dir. 1118’de Musul’da doğdu. Musul ve
 • Elmalılı Hamdi Yazır

  Elmalılı Hamdi Yazır Osmanlıların son zamanlarında yetişen din adamlarından. 1878 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. Babası
 • Celvetiyye

  Aziz Mahmûd Hüdai hazretlerinin kurduğu tarikata verilen ad. Bayramiyye tarîkatının koludur. Celvet kelimesi; “yerini yurdunu terk etmek” m
 • Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî

  #Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî, ``Câm-ı Cem-í‚yîn``,