Kaşgarlı Mahmud

Kısaca: Kaşgarlı Mahmud, 11. yüzyılda yaşayan Türk dil bilgini. Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. 1072 yılında yazmaya başladığı eserini 1074′te tamamlayarak Bağdat’ta Abbasî halifesi El-Muktedî Billah’a sundı. Eserin el yazması tek kopyası Fatih Millet Kütüphanesi’nde 1910 yılında bulundu. 1915-1917 yıllarında öğretmen Kilisli Rifat Efendi’nin çevirisi üç, Besim Atalay’ın çevirisi ise beş cilt olarak basıldı. ...devamı ☟

Kaşgarlı Mahmud
Kaşgarlı Mahmud

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kaşgarlı Mahmud Resimleri

Çarukluğ boyu
5 ay önce

Çarukluğ, Kaşgarlı Mahmud, Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divân-ı Lügati't-Türk'te; "ٱغُز Oğuz" "Bir Türk boyudur. Oğuzlar Türkmendirler...

Yafınç
3 yıl önce

Yafınç'ı, Kaşgarlı Mahmud, Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divân-ı Lügati't-Türk'te şöyle tanımlamaktadır; "يفنج Yafınç" "İla’ya yakın...

Sitgün
3 yıl önce

Sitgün, Kaşgarlı Mahmud, Divân-ı Lügati't-Türk'te; "ستكون Sitgün" "Oğuz şehirlerinden birisi." şeklinde tanımlanladığı "Bilād al-Guzziyya" yani Oğuz ilinde...

Oğrak
3 yıl önce

oymağıdır. Kaşgarlı Mahmud, Türk boy ve oymaklarını sayarken Çiğil, Toxsı ve Yağmalardan sonra Oğrakların yaşadıklarını anlatır. Kaşgarlı Oğraklarla ilgili...

Sapran
3 yıl önce

Sapran veya Sepren, Kaşgarlı Mahmud, Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divân-ı Lügati't-Türk'te; "سبران Sepren" "Oğuz şehirlerinden birinin...

Yabaku
5 ay önce

bunun için yenilmişler. Kaşgarlı Mahmud bunu Muhammed'in mucizesi, yardımı olarak yorumluyor. Bu bilgilerden savaşın Kaşgarlı Mahmud zamanında olduğu anlaşılıyor...

Çavuldur Boyu
6 ay önce

Çuvaldar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'teki yirmi iki Oğuz bölüğünden "Yirmincisi;...

Çavuldur boyu, Anadolu, Kafkasya, Oğuz Kağan, Oğuz Kağan Destanı, Oğuz Türkleri, Selçuklular, Sultan Alparslan, İœçoklar, Mangışlak Yarımadası, Gök Han
Sugnak
3 yıl önce

Sugnak, Kaşgarlı Mahmud, Divân-ı Lügati't-Türk'te; "سغناق Sugnak" "Oğuz şehirlerinden biri." şeklinde tanımlanladığı "Bilād al-Guzziyya" yani Oğuz ilinde...