1948 yılında bir arkeolojik kazı amaçlı Kastamonu ve çevresinde yapılan araştırmalarda Germeç ve Gölköy'de ele geçen yontma taş devrine ait çakmaktaşı el baltaları Kastamonu ve çevresinin Tarih Öncesi devrini MÖ 50000'lere kadar gerilere götürmektedir.
Kaşkaların yaşadığı topraklar, Kuzey Anadolu'da bugünkü Orta Karadeniz bölgesi ve civarına denk düşer.

Kaşkalar

Kaşkalar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Gasgaslar

İlgili konuları ara

Yanıtlar