Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel topluluğa boy denir.

KABILE (türkçe) anlamı
1. Birlikte yaşayan
2. konup göçen
3. bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.
KABILE (türkçe) anlamı
4. ebe
5. boy: kızıldereli kabilesi .
KABILE (türkçe) ingilizcesi
1. [Kabile]n. container
2. cover
3. case
4. holder
5. vessel
6. pot
7. utensil
8. binder
9. cape
10. hollowware
11. jacket
12. receptacle
13. adj. tribal
14. clannish
15. n. tribe
16. clan
KABILE (türkçe) fransızcası
1. tribu [la]
2. peuplade [la]
KABILE (türkçe) almancası
1. der Stamm

Kabile hakkında bilgiler

kabile ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Boy

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Beş Uygarlaştırılmış Kabile

Beş Göçmen Kültürüne Uyum Sağlamış Kabile Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek ve Seminole kabilelerine beyaz insan tarafından verilmiş bir isimdi. Bu kabilelerin beyaz toplumlar arasında "uygar" olarak anılmasının sebebi, bu beş kabilenin plantasyon ve köle sahibi olmak da dahil ...

Omaha (kabile)

Omaha Nebraskanin bozkırlarında yaşıyan bir Kızılderili kabilesi.

Ottawa (kabile)

Odavalar (Odawalar) ya da Otavalar (Ottawalar) (kendilerince: Nishnaabe ya da Daawaa; İngilizce: Ottawa, Odawa), Kanada ile Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan ve Algonkin dilleri grubundan Odava dilini konuşan Kızılderili Ojibva halkıdır. Odavaların geleneksel toprakları Huron ...

Beş Uygar Kabile

Beş Göçmen Kültürüne Uyum Sağlamış Kabile Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek ve Seminole kabilelerine beyaz insan tarafından verilmiş bir isimdi. Bu kabilelerin beyaz toplumlar arasında "uygar" olarak anılmasının sebebi, bu beş kabilenin plantasyon ve köle sahibi olmak da dahil ...

Cherokee (kabile)

Çerokiler (Çerokice ᏣᎳᎩ Tsalagi; İngilizce Cherokee), tarihi olarak yurtları Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu eyaletleri (özellikle Georgia, Kuzey Karolina ve Güney Karolina ile Doğu Tennessee) olan ve daha sonra da beyazlarca yurtlarından zorla sürülen ve platolarda ...