Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel topluluğa boy denir.

KABILE (türkçe) anlamı
1. Birlikte yaşayan
2. konup göçen
3. bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.
KABILE (türkçe) anlamı
4. ebe
5. boy: kızıldereli kabilesi .
KABILE (türkçe) ingilizcesi
1. [Kabile]n. container
2. cover
3. case
4. holder
5. vessel
6. pot
7. utensil
8. binder
9. cape
10. hollowware
11. jacket
12. receptacle
13. adj. tribal
14. clannish
15. n. tribe
16. clan
KABILE (türkçe) fransızcası
1. tribu [la]
2. peuplade [la]
KABILE (türkçe) almancası
1. der Stamm

Kabile hakkında detaylı bilgi

kabile ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Boy

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Beş Uygarlaştırılmış Kabile

Beş Göçmen Kültürüne Uyum Sağlamış Kabile Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek ve Seminole kabilelerine beyaz insan tarafından verilmiş bir isimdi. Bu kabilelerin beyaz toplumlar arasında "uygar" olarak anılmasının sebebi, bu beş kabilenin plantasyon ve köle sahibi olmak da dahil ...

Omaha (kabile)

Omaha Nebraskanin bozkırlarında yaşıyan bir Kızılderili kabilesi.

Ottawa (kabile)

Odavalar (Odawalar) ya da Otavalar (Ottawalar) (kendilerince: Nishnaabe ya da Daawaa; İngilizce: Ottawa, Odawa), Kanada ile Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan ve Algonkin dilleri grubundan Odava dilini konuşan Kızılderili Ojibva halkıdır. Odavaların geleneksel toprakları Huron ...

Beş Uygar Kabile

Beş Göçmen Kültürüne Uyum Sağlamış Kabile Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek ve Seminole kabilelerine beyaz insan tarafından verilmiş bir isimdi. Bu kabilelerin beyaz toplumlar arasında "uygar" olarak anılmasının sebebi, bu beş kabilenin plantasyon ve köle sahibi olmak da dahil ...

Cherokee (kabile)

Çerokiler (Çerokice ᏣᎳᎩ Tsalagi; İngilizce Cherokee), tarihi olarak yurtları Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu eyaletleri (özellikle Georgia, Kuzey Karolina ve Güney Karolina ile Doğu Tennessee) olan ve daha sonra da beyazlarca yurtlarından zorla sürülen ve platolarda ...

Kayıp On Kabile

Kayıp On Kabile, on iki kabileden oluşan İsrailoğullarının kaybolan on kavmi için kullanılan bir terimdir. Musevilik inancına göre İbrahim peygamberin torunu ve İshak peygamberin oğlu Yakup'un dört faklı eşten 12 oğlu (ve bir de kızı) vardır. Bu 12 oğuldan doğan nesil 12 ...

Onüçüncü Kabile

Onüçüncü Kabile, tarihçi Arthur Koestler'in (1905-1983) Türk tarihini de ilgilendiren bir kitabının adı

Federal Yönetilen Kabile Alanları

Federal yönetilen kabile alanları (FATA), (Aşiretler Bölgesi) ,Peştuca :مرکزي قبایلي سیمې ) Pakistan'ın kuzey batı kesiminde Afgan sınırı boyunca uzanan siyasi ve ekonomik yönetim merkezi Peşaver olan çoğunluğu Peştun kökenli aşiret ve kabileler'den oluşan ...

Alaska Yerlileri Kabile Birlikleri

Alaska yerlileri kabile birlikleri (İngilizce ''Alaska Native tribal entities''), Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Alaska eyaletinde yaşayan Alaska yerlilerinin oluşturduğu ve Kızılderili İşleri Bürosu tarafından federal olarak tanınan kabile birlikleridir. Alaska Yerli Talepleri ...

Apache (kabile)

Apaçiler (< İngilizce Apache İngilizce telaffuz: [əˈpætʃiː]) ya da Apaşlar (< Fransızca Apache Fransızca telaffuz: [a.paʃ]), Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona, New Mexico ve Oklahoma eyaletlerinde yaşayan, Güneybatı Kızılderilileri kültür grubundan, Atabaskların Güney ...