Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel topluluğa boy denir.

Kabile

Kabile ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Boy

kabile

Osmanlıca kabile kelimesinin Türkçe karşılığı.
Birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.

kabile

ebe.
boy: kızıldereli kabilesi .

kabile

Türkçe kabile kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kabile] n. container, cover, case, holder, vessel, pot, utensil, binder, cape, hollowware, jacket, receptacle
adj. tribal, clannish
n. tribe, clan

kabile

Türkçe kabile kelimesinin Fransızca karşılığı.
tribu [la], peuplade [la]

kabile

Türkçe kabile kelimesinin Almanca karşılığı.
der Stamm

Yanıtlar