Kadı Burhaneddin Devleti

Eretnaoğulları'nın veziri Kadı Burhâneddin Ahmed, onları devirip "sultan" unvanı ile Sivas'ta tahta geçmiştir. Türk tarihinin seçkin şahsiyetlerinden olan büyük âlim, şair ve devlet adamı Kadı Burhâneddin, Kayseri kadısı Şemseddin Mehmed'in, o da Kadı Sirâceddin Süleyman'ın oğludur.Burhâneddin'in büyükbabasının büyükbabasının babası olan Sevinçoğlu Resul oğlu Mehmed, 1230'da Harzem'den Kastamonu'ya yerleşmişti.

Eretnaoğulları'nın veziri Kadı Burhaneddin Ahmed, onları devirip "sultan" unvanı ile Sivas'ta tahta geçmiştir. Türk tarihinin seçkin şahsiyetlerinden olan büyük alim, şair ve devlet adamı Kadı Burhaneddin, Kayseri kadısı Şemseddin Mehmed'in, o da Kadı Siraceddin Süleyman'ın oğludur.

Burhaneddin'in büyükbabasının büyükbabasının babası olan Sevinçoğlu Resul oğlu Mehmed, 1230'da Harzem'den Kastamonu'ya yerleşmişti. Oğuzlar'ın Salur boyundan idi. Arabça, Farsça, bilhassa büyük divanı ile Türkçe'de mühim bir şair olan Kadı Burhaneddin, daha çok Oğuz lehçesinin Azeri şivesini kullanmıştır, ilmi eserleri de vardır.

Dulkadıroğlu Süli Bey'in kızı ile evliydi. Süli Bey'in hem damadı, hem kayınpederiydi. Kızkardeşinin oğlu olan Şeyh Müeyyed, Kayseri valisi iken 1396'da ölmüştür. Kızlarından Habibe Selçuk Hatun, Dulkadıroğlu Süli Bey'le evlenmiş ve 1447'de ölmüş, Mısır Hatun ise Dulkadıroğlu Mehmed Bey'le evlenmiştir. Büyük oğlu Mehmed Bey, 1391'de 11 yıllık veliahd iken ölmüştür. Annesi Dulkadır Prensesi olan küçük oğlu Alaeddin Ali Zeynelabidin Bey, 1398'e kadar 7 yıl veliahdlık etmiş, babasından sonra birkaç hafta hükümdar olmuş, önce Dulkadır, sonra Osmanlı hizmetine girmiş, 1445'e kadar yaşamıştır.

Eretna Devleti'nde iktidarı ele geçirmek için yapılan mücadelede Kadı Burhaneddin rakiplerini öldürerek naib oldu. Bir müddet sonra da Sivas'da sultanlığını ilan etti (1381). Kadı Burhaneddin, hükümdarlık süresi içinde Amasya Emirliği, Erzincan Emirliği, Candaroğulları, Karamanoğulları ve Taceddinoğulları ile mücadele ederek bu beylikler üzerinde nüfuz tesisine muvaffak oldu.

Memluk Sultanı Berkuk ile Kadı Burhaneddin arasında dostluk ancak Timur tehlikesi sebebiyle kurulabildi. Kadı Burhaneddin Akkoyunlular ile önceleri kötü olan münasebetleri ise 1386'dan sonra düzelmişti. 1389'daki Kosova savaşına kadar Osmanlılar ile onun arasındaki dostane münasebetler devam etti. Bu tarihten sonra onun batıya yayılma siyaseti ve Osmanlı nüfuz sahasını tehdide başlaması, ayrıca Taceddinoğulları ve Candaroğulları gibi beyliklerin tahrikleri ile iki devtet arasındaki dostluğun bozulmasına sebep olmuştu.

Neticede bu iki devlet arasında savaş kaçınılmaz oldu ve Kadı Burhaneddin öncü kuvvetleri Osmanlı öncülerini Çorumlu sahrasında ağır bir yenilgiye uğrattı (1392). İki taraf arasındaki mücadele, Timur tehlikesi ortaya çıkınca yerini tekrar dostane münasebetlere bıraktı. Kadı Burhaneddin daha sonra Akkoyunlular ile arası açıldı. Akkoyunlulardın Karayülük Osman Bey Sivas yakınındaki savaşta, Kadı Burhaneddin ele geçirmiş ve öldürmüştü (1398).

Sivas halkı Kadı Burhaneddin'in on dört yaşında bulunan oğlu Alaeddin Ali'yi hükümdar ilan etti. Bu sırada Timur'un Anadolu'yu istila tehlikesi başgösterdi. Bu tehlike karşısında devleti idare edecek kuvvetli bir şahsiyet bulunmadığından Sivas halkı şehri Yıldırım Bayezid'e teslim etti. Bu suretle Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti sona eriyordu (1398).


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kadı Burhaneddin Devleti ilgili konular

 • Kadı Burhaneddin

  Kadı Burhaneddin 1344 yılında Kayseri'de doğdu. Asıl adı Burhaneddin Ahmed'dir. Babası, zamanın Kayseri kadısıdır. İlköğrenimini babası
 • Kadı Burhaneddin Devleti

  Eretnaoğulları'nın veziri Kadı Burhâneddin Ahmed, onları devirip "sultan" unvanı ile Sivas'ta tahta geçmiştir. Türk tarihinin seçkin şahsi
 • İki Zeynelabidin

  İKİ ZEYNELÂBİDİN Halit Erkiletlioğlu Kayseri’de Seyyid Burhaneddin (Ölm: 1244) ve Kadı Burhaneddin (Ölm: 139
 • Taceddinoğulları

  Taceddinoğulları Türkiye Selçuklu Devletinin zayıflaması üzerine Karadeniz kıyısında Bafra ile Ordu arasında, güneyde Niksar'a kadar olan
 • Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti

  Eretna Devleti`nin topraklarında, Oğuzların Salur boyundan olan Vezir Kadı Burhaneddin Ahmed kendi adıyla yeni bir devlet kurdu (1381). Bu devlet
 • Kutluşahlar Beyliği

  Kutluşahlar veya Şadgeldiler 1340 yılında Amasya'da kurulmuş bir Anadolu Türkmen beyliğidir. Bir dönem Tokat'a da egemen olmuşlardır. Kutlu
 • Erzincan Beyliği

  Erzincan Beyliği, Erzincan Emirliği veya Mutahharten Beyliği, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında hüküm süren Anadolu Tür
 • Kırkdilim Muharebesi

  Kırkdilim Muharebesi, Osmanlılarla Kadı Burhaneddin kuvvetleri arasında yapılmıştır (1392).