Kadı Sıracüddin Urmevi (1198 - ...

Kadı Sıracüddin Urmevi

Kadı Sıracüddin Urmevi (1198 - .... ) 1198 yılında Azerbeycan’ın Urmiye şehrinde dünyaya gelen Kadı Sıracüddin Urmevi, Anadolu Selçukluları’nın ünlü alim ve kadılarındandır ve Künyesi Ebu’s-Sena’dır. İlk tahsilini memleketinde yapan Sıracüddin Ebü’s-Sena, uzun yıllar Musul ve Şam’da kalıp tahsilini ilerlettikten sonra Konya’ya geldi ve Mevlana Celaleddin, Şeyh Sadreddin Konevi başta olmak üzere, zamanın büyük alimlerinin sohbetlerinde bulundu.

Kelam, mantık usul ve Şafii fıkhında üstaddır. Parlak bir ilim hayatı olan Sıracüddin Urmevi, pek çok talebe yetiştirdi ve sayısız eser verdi. İlmi kudretinden dolayı taht şehri olan Konya kadılığına, sonra Anadolu Selçuklu Devleti Kad’l-kudatlığına getirildi. Karatay Medresesi’nin bani Celaleddin Karatay’ın vakıflarının vakfiyesini 1279 yılında Kadı’l-kudat olarak o tastik eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin hakim olduğu pek çok vilayette yapılan vakıfların vakfiyeleri, yine onun tastikini taşır.

Konya’nın Karamanoğulları tarafından kuşatılması sırasında vermiş olduğu fetva ile, şehrin müdafaasında büyük hizmeti geçti ve halk onun vermiş olduğu fetva sayesinde yek vücud olarak Konya’yı savundu.

Eserlerinden bazıları şunlardır. 1. Et-tahsilü Muhtasar-ı Mahsül 2. Şerh’ül-Veciz’ülil-Gazali, 3. Muhtasar-ı Şerh-is, 4. Süne Lil-Begavi, 5. Beyan-ül Hak 6. Metaliü’l-Envar İsimli tefsiri meşhurdur.

Hz. Mevlana’nın vefatında cenaze namazını kıldırmak üzere Şeyh Sadreddin-i Konevi’nin öne geçtiği sırada, üzüntüsünden bayılması üzerine, Mevlana’nın cenaze namazını bu zatın kıldırdığı rivayet edilir. Konya Musalla Kabristanında medfundur.Kaynaklar •Baha Veled’den Günümüze Konya Alimleri ve Velileri, Av. M. Ali UZ, Konya Mayıs 1993

Haftanın en çok ziyaret edilenleri Fatih Sultan Mehmet Mimar Sinan Mehmet Akif Ersoy Said Nursi Fethullah Gülen Ömer Seyfettin Korkut Eken Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Cem Yılmaz Nil Demirkazık
Celine Dion
Salvador Dali Peyami Safa Necip Fazıl Kısakürek Aşık Veysel Şatıroğlu Adnan Menderes Sait Faik Abasıyanık Celal Talabani Halide Edip Adıvar Yunus Emre

Yanıtlar