Kadavra

Kısaca: Kadavra Ceset; diseksiyon (parçalara ayırmak, kesmek) için kullanılan cansız insan vücudu. Daha çok, hekimlik öğretiminde kullanılmak için hazırlanmış ceset manasındadır. Bir kadavra diseksiyonunun gayesi, insan vücudunun anatomisini (yapısını) öğrenmek isteyenlere yeterli bilgiyi sağlamaktır. Bu bilgiyi sağlamak için en uygun vasıta kadavradır. Yine de, cesette ölümün yaptığı değişiklikler ve cesedi korumak için kullanılan fiksatif sıvılar az veya çok organların normal görünümünü bozm ...devamı ☟

kadavra
Kadavra

Kadavra Ceset; diseksiyon (parçalara ayırmak, kesmek) için kullanılan cansız insan vücudu. Daha çok, hekimlik öğretiminde kullanılmak için hazırlanmış ceset manasındadır.

Bir kadavra diseksiyonunun gayesi, insan vücudunun anatomisini (yapısını) öğrenmek isteyenlere yeterli bilgiyi sağlamaktır. Bu bilgiyi sağlamak için en uygun vasıta kadavradır. Yine de, cesette ölümün yaptığı değişiklikler ve cesedi korumak için kullanılan fiksatif sıvılar az veya çok organların normal görünümünü bozmaktadır. Ayrıca, organizmanın hayat boyunca geçirdiği hastalıkların yaptığı değişiklikler de cesedin normal anatomisi değerlendirilirken göz önünde tutulmalıdır. Bu yüzden kadavra diseksiyonunun patolojik anatomi (hastalıklarda meydana gelen yapı değişikliklerini inceleyen bilim dalı) ile olan ilgisi sonucu otopsi kavramı ortaya çıkmaktadır. Otopside, sebebi bulunamayan hastalıkları ve ölümleri aydınlatmak gayesi ile kadavralar incelenir.

Kadavra hazırlanma safhası: Bir kadavra ölümden 1-2 saat sonra yapılacak bazı ön hazırlıklar sonucunda hazırlanabilir duruma getirilir.

Ölümü takip eden bir iki saat içinde cesede şah damarı(Arteyia Carotis Communis) gibi büyük bir atardamardan kan miktarına eşit oluncaya kadar (2 lt su + 2 lt formol + 2 lt alkol) formol verilir. Formol kadavranın çabuk sertleşmesini sağlar. Bu işlemler sonunda kadavra özel olarak hazırlanmış % 10’luk formol havuzuna konur. Burada en az altı ay bekler ve bu işlemler sonucunda kadavra hazır duruma girer.

Kadavra Türkiye’de ve dünyada, özellikle tıp eğitimi yapan fakültelerde anatomi dersinde eğitici gayelerle kullanılır.

Organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkındaki 2238 sayılı Kanunun bazı maddeleri:

Madde: 1- Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir.

Madde: 5- On sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınması yasaktır.

Madde: 6- On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki şahit huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak, önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki şahit önünde sözlü olarak beyan edip, imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.

Madde: 14- Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi ve yazılı bir vaziyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki şahit huzurunda açıklamamış ise sırasıyla, ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ ve doku alınabilir.

Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir.

Ölü, sağlığında kendisinden ölümden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.

Ek fıkra: Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle, yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler, aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler...

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

kadavra

Tıp öğretiminde, üzerinde çalışma yapılan ölü insan veya hayvan vücudu.

kadavra

Türkçe kadavra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cadaver, carcass, carcase, corpse, dead body, subject

kadavra

tıp öğreniminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan ya da hayvan vücudu.

kadavra

Türkçe kadavra kelimesinin Fransızca karşılığı.
cadavre [le]

kadavra

Türkçe kadavra kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kadaver, Leichnam

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ceset
1 yıl önce

Ceset veya naaş, ölü bir insanın bedeni. Aynı anlama gelen kadavra sözcüğü genelde tıbbî anlamda kullanılır. Cenaze töreni için hazırlanmış cesede cenaze...

Kadavra bağışı
5 yıl önce

Kadavra bağışı, anatomi eğitiminde kullanılmak üzere, ölüm sonrasında bedenin tamamının ya da bir kısmının eğitim ve araştırma amacıyla, yasal ve etik...

Organ nakli
1 yıl önce

bir vücuttan diğerine nakledilmesidir. Organ donörü yaşayan kişi veya kadavra olabilir. Organ nakli fikrine, çok eski devirlerden beri rastlanmaktadır...

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1 yıl önce

fakültelerinde de kontenjan fazlalığı yüzünden öğrenciler yerlere oturduğunu, kadavra görmeden, iğne vurmadan mezun olduklarını belirtmişlerdir. Bu üniversitelerde...

Andreas Vesalius
1 yıl önce

kadar çok kadavra çalışması yapmak için yararlandı ve hem insan hem hayvan kadavralarını kullandı. Burada beş yıl boyunca yaptığı kadavra çalışmalarında...

Andreas Vesalius, Avrupa, Brüksel, Galen, Padua Üniversitesi, Paris Üniversitesi, Roma, İtalya, Disseksiyon, Louvain
Formosus
1 yıl önce

Agiltrude'den etkilenen Boniface'in halefi olan Papa VI. Stephen, 897'de Kadavra Senodu olarak adlandırılan Formosus'un yargısına oturdu. Cesedi görmezden...

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi
1 yıl önce

ameliyat yapılmaktadır. Transplantasyon biriminde canlı vericilerden ve kadavradan yılda ortalama 50 hastaya karaciğer nakli ve 60 hastaya böbrek nakli yapılmaktadır...

Nekrofili
5 yıl önce

çeşidi sayılmaktadır. "Herodot'un kayıtlarına göre güzel kadınların kadavraları ancak günlerden sonra mezarcılara teslim edilirdi. Meşhur Tiran'lardan...