Kadeş Savaşı

Ramses savaşa hazırlandı Ra birligi yokedildi ve Ramses'in kampı savunmasız kaldı. Hitit casusları konuşturuldu ancak bir işe yaramadı. Ramses tuzaga dusurulmuştu. Sadece Amon birligiyle harekete geçebilecekti.

Mısır ile Hitit devleti arasında yapılan savaş ve sonundaki antlaşma.

İlkçağın bu en büyük meydan savaşı, Mısır ve Hitit devletlerinin birbirlerine denk duruma gelmesi ve iktisadi menfaatlerinin Kuzey Suriye üzerinde birleşmesi yüzünden çıktı. Suriye, ilkçağ tarihinde askerlik ve ticaret bakımından çok önemli bir ülkeydi. Hitit Kralı Muvattaliş’in, Şuppiluliuma’nın siyasetini devam ettirerek Suriye’den vazgeçmemesi, Mısır Firavunu İkinci Ramses’in Suriye’ye hakim olma isteği, savaşın başlamasına sebep oldu.

Savaş Milattan önce 1296 yılında bugünkü Humus yakınlarında harabeleri bulunan antik kent Kadeş önünde cereyan etti. Savaşın başlarında savaş arabaları sayesinde Hititler üstünlük sağladılar. Ancak çok geçmeden Hitit Ordusunun yağmaya dalmasını fırsat bilen İkinci Ramses, yardımcı kuvvetlerini getirterek bir baskın düzenledi. Bu baskından sonra savaş Mısırlılar tarafından kazanılmış gibi göründü. Fakat kesin bir sonuç alınamadı ve her iki taraf savaş meydanından çekildi. Üçüncü Hattuşil zamanında da Suriye’ye sahib olma mücadelesi devam etti. Fakat Önasya’da gittikçe güçlenen Asurlular’ın Mitanni ülkesini ele geçirip, Suriye üzerine yürümeleri bu iki devleti telaşa düşürüp birbirine yakınlaştırdı. Neticede Hitit hükümdarıÜçüncü Hattuşil ile Mısır Firavunu İkinci Ramses arasında M.Ö. 1280 de Kadeş Antlaşması imzalanarak savaşa son verildi. Bu antlaşmaya göre, iki devlet dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı birlikte savunma yapacaklardı. Mısırlılar, Kuzey Suriye’yi Hititlere bırakmayı kabul ettiler. Kadeş Antlaşması, tarihi kaynaklarda bilinen ilk barış antlaşması olarak kabul edilmektedir. Antlaşmadan sonra iki devlet arasında münasebetler düzeltilmiş, İkinci Ramses’in Üçüncü Hattuşil’in kızıyla evlenmesiyle dostlukları, akrabalık şeklinde kuvvetlendirilmiştir.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kadeş Savaşı ilgili konular

 • Kadeş Savaşı

  Ramses savaşa hazırlandı Ra birligi yokedildi ve Ramses'in kampı savunmasız kaldı. Hitit casusları konuşturuldu ancak bir işe yaramadı. Rams
 • Süveyş Savaşı

  Süveyş Krizi; Süveyş Savaşı ya da İkinci Arap-İsrail Savaşı olarak ta bilinir . (Arapça: أزمة السويس /‎ العدوان الثل
 • Apache Savaşı

  Apache Savaşı. 1871-1873 yılları arasında yapılmış ABD-Kızılderili savaşı.
 • Chioggia Savaşı

  Chioggia Savaşı 1376-1381 yılları arasında yapılmış Venedik-Ceneviz Savaşı.
 • Prusya-Avusturya Savaşı

  Prusya - Avusturya Savaşı (Almanya'da kullanımı ''Deutscher Krieg'' ("Alman Savaşı"); ya da Yedi Hafta Savaşı, Alman İç Savaşı)
 • Banok Savaşı

  Banok Savaşı; 1878 yılında yapılmış Amerika-Kızılderili savaşı.
 • Kayuse Savaşı

  Cayuse Savaşı 1848-1855 yılları arasında yapılmış, ABD-Kızılderili savaşı.
 • Srebrenitsa ve Jepa'nın düşmesi

  Srebrenica'nın düşmesi, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nın en dramatik olayıdır.
Kadeş Savaşı
Kadeş Savaşı