KADEM (türkçe) anlamı
1. Ayak. Adım. Metrenin üçte biri kadar olan uzunluk. Oniki parmak uzunluğu
2. yarım arşın.
3. Uğur
KADEM (türkçe) anlamı
4. ayak
5. adım
6. ayak
7. fut
8. uğur
kut.
KADEM (türkçe) anlamı
9. (Arapça). 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 Uğur. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
KADEM (türkçe) ingilizcesi
1. foot
2. adym ayak
3. adym
4. foot fut
5. good luck,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nakş-ı Kadem-i Şerif

Nakş-ı Kadem-i Şerif Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın mübarek ayak izleri. Peygamber efendimizin bir mucizesi de yumuşak maddelere mesela kuma bastığı zaman ayak izlerinin belli olmaması fakat, taşa, sert maddelere bastığında izlerin çıkması idi. Mübarek ayağının ...

Kadem-i şerif

Kadem-i şerif, İslam Peygamberi Muhammed'in ayak izi. 4 yerde sergilenmektedir.

Pir

Pir, (Farsça: (پیر) pir, "ihtiyar, yaşlı, koca"), tarikat kurucusu mutasavvıf. Tarikat pirinin tekkesi tarikat üyeleri için büyük önem taşır.

Nakşibendilik

Nakşibendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslam dini tarikatı. "Nakış yapan" anlamına gelen ...