KADEM (türkçe) anlamı
1. Ayak. Adım. Metrenin üçte biri kadar olan uzunluk. Oniki parmak uzunluğu
2. yarım arşın.
3. Uğur
KADEM (türkçe) anlamı
4. ayak
5. adım
6. ayak
7. fut
8. uğur
kut.
KADEM (türkçe) anlamı
9. (Arapça). 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 Uğur. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
KADEM (türkçe) ingilizcesi
1. foot
2. adym ayak
3. adym
4. foot fut
5. good luck,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nakş-ı Kadem-i Şerif

Nakş-ı Kadem-i Şerif Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın mübarek ayak izleri. Peygamber efendimizin bir mucizesi de yumuşak maddelere mesela kuma bastığı zaman ayak izlerinin belli olmaması fakat, taşa, sert maddelere bastığında izlerin çıkması idi. Mübarek ayağının ...

Kadem-i şerif

Kadem-i şerif, İslam Peygamberi Muhammed'in ayak izi. 4 yerde sergilenmektedir.

Pir

Pir, (Farsça: (پیر) pir, "ihtiyar, yaşlı, koca"), tarikat kurucusu mutasavvıf. Tarikat pirinin tekkesi tarikat üyeleri için büyük önem taşır.

Nakşibendilik

Nakşibendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslam dini tarikatı. "Nakış yapan" anlamına gelen ...

Ayak

Alm. Fuss (m), Fr. Pied, İng. Foot. İnsan vücudunun en alt kısmında bulunan ve yürümeyi, dik durmayı sağlayan, 26 kemik, bağ ve kaslardan meydana gelen organ. Vücudun bütün ağırlığını taşıdığından mekanik olarak en fazla zorlanan organdır. Ayak kemiklerinin en büyüğü ...

Uğur

Uğur, rastlantıları düzenlediğine, şerden koruduğuna veya insanlara iyi durumlar hazırladığına inanılan doğaüstü güç. Bu güce sahip olduğuna inanılan nesnelere uğurlu nesne veya sadece uğur denir.

Fut

Fit, (İngilizce: feet; ft veya bazen, ′ şeklinde kısaltılır) İngiliz birim sisteminde bir uzunluk ölçüsü birimidir. 30,48 cm uzunluktadır. 1 yarda, 3 fite eşit olup, 1 fit, 12 inçe eşittir.

Iskandil

Alm. Senk-, Lot-blei, Lot (n), Fr. Sonde (f), İng.