Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içindeki altı bölümden biridir. Bölüm başkanlığını Prof. Dr.

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içindeki altı bölümden biridir. Bölüm başkanlığını Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu yapmaktadır. Bölüm Cibali Kampüsü bulunmaktadır. ==Kalite Gelişimi ve Akreditasyon Ülkü Eğitim ve araştırmada ülkemizdeki mühendislik bölümleri arasında öncü, uluslararası alanda tanınan bir bilgisayar mühendisliği bölümü olmaktır.

Görev

Alanına yön verecek bilgileri, özgün araştırmaları ile yaratarak, dünya standartlarında nitelikli mühendislik eğitimi vererek, * Yurtiçi ve yurtdışındaki sektörel ve akademik kuruluşlarda her türlü konuda görev alabilen, başarılı bir kariyer yapmaya aday * Güçlü bir mühendislik altyapısına sahip, çağdaş teknolojik bilgilerle donatılmış * Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek, kendini sürekli yenileyen * Ulusal ve global sorunlara duyarlı, mesleki, sosyal ve etik sorumluluk taşıyan * Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma becerileri gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.

Eğitsel Hedefler

Kadir Has Universitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün mezunlarına sunacağı eğitsel hedefleri; # Temel bilimler, ayrık matematik, temel mühendislik ve bilgisayar mühendisliği tasarım bilgilerini kullanarak problemleri çözebilen, sorgulayıcı, araştırma ve yaratıcı düşünce becerileri gelişmiş, # Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojilerini geliştirebilen ve etkin bir şekilde kullanarak, donanım ve yazılım bileşenleri ile bir bilgisayar sisteminin analizini, tasarımını ve yönetimini gerçekleştirebilen, # Karmaşık problemleri tanımlama, veri toplama, yorumlama, problemleri analiz etme, modelleme ve etkin çözümler bulma becerileri kazanmış, # Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney ve laboratuar becerisi kazanmış, # Bireysel yetenekleri gelişmiş ve bunları kullanarak, tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanmış ve gerçekçi tasarım projelerini hayata geçirmiş ve bunları etkili bir şekilde sunma becerisi kazanmış, # Yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilen, kendi alanındaki uluslararası çalışmaları verimli olarak takip edebilen, # Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış, bilgisayar bilimi ve teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilen, # Çağdaş konuları izleyen, ulusal ve uluslararası toplumsal sorunlara duyarlı, mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal sonuçları konusunda sorumluluk taşıyan, # İş hayatındaki uygulamalar kapsamında, proje hakkında bilgi sahibi: kalite bilinci gelişmiş, girişimci mühendisler yetiştirmektir.

Program Çıktıları

# Temel Bilimler, Temel Mühendislik ve Bilgisayar Mühendisliği tasarım ilke ve yöntemlerini, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümü için uygulayabilme becerisi, # Ayrık Matematik kavram ve konularını uygulayabilme becerisi, # Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, veri toplama, yorumlama, problemleri analiz etme, modelleme ve etkin çözümler geliştirme ve uygulama becerisi, # Donanım ve Yazılım bileşenleri ile bir bilgisayar sisteminin, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, analizini, tasarımını ve yönetimini, modern mühendislik yöntemleri ile gerçekleştirebilme becerisi, # Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojileri ve yazılımlarını geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanabilme becerisi, # Mühendislik problemlerinin incelenmesi için laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, # Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel becerilere de sahip olma, # Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilme becerisi, # Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları takip edebilme becerisi, # Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilimi ve teknolojildeki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme becerisi, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, # Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite yönetimi konularında farkındalık, # Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Bölümde Verilen Temel Bilgisayar Mühendisliği Dersleri

* CE140 Bilgisayar Programlama 1 (Computer Programming 1) * CE201 Ayrık Hesaplama Yapıları (Discrete Computational Structures) * CE236 Elektrik ve Sayısal Devreler Laboratuvarı (Electrical and Logic Circuits Laboratory) * CE241 Bilgisayar Programlama 2 (Computer Programming 2) * CE242 Veri Yapıları ve Algoritmalar (Data Structures and Algorithms) * CE244 Bilgisayar Organizasyon ve Mimarisi (Computer Organization and Architecture) * CE261 Elektroniğin Temelleri (Fundamentals of Electronics) * CE341 İşletim Sistemleri (Operating Systems) * CE343 Nesneye Dayalı Programlama Dilleri (Object-Oriented Programming Languages) * CE344 Veritabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems) * CE348 Formal Diller ve Otomata Teorisi (Formal Languages and Automata Theory) * CE351 Bilgisayar Ağları (Computer Networks) * CE356 Yazılım Mühendisliği (Software Engineering) * EE205 Sayısal Tasarım (Digital Design) * EE342 Mikroişlemciler (Microprocessors) * GE103 Mühendislik Rehberliği ve Etik (Engineering Guide and Ethics) * GE400 Mühendislik Tasarım Projesi (Engineering Design Projects)

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ilgili konular