Kadir Suresi, Kur`an-ı Kerim`in doksan yedinci sûresi. Beş ayetten oluşur. Mekke devrinde Abese suresinden sonra nazil olmuştur.

Kadir Suresi hakkında bilgiler

Kadir Suresi, Kur`an-ı Kerim`in doksan yedinci suresi. Beş ayetten oluşur. Mekke devrinde Abese suresinden sonra nazil olmuştur. Kur`an`ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir.

Kadir Suresinde Kur`an`ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi İslam dininde mübarek gecelerin en kıymetlisi. Kadir Gecesi, Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. Hangi gecesinde olduğu kesin ve açık bildirilmemiştir. İmam-ı Şafii on yedi, İmam-ı A’zam Ebu Hanife, yirmi yedinci gece olması çok vaki olur (meydana gelir) ...

Yasin Suresi

Yasin Suresi (Arapça: سورة يس) Kur'an'ın 36. suresidir.

Kadr Suresi

Kadr Suresi (Arapça: سورة القدر ), Kur'an'ın 97. suresidir. 5 ayetten oluşur.

Levh-i Mahfuz

Levh-i mahfuz Allahü tealanın takdir ettiği ve kainatta olacak şeylerin yazılı bulunduğu levha. “Kitab-ı mübin”, “kitab-ı meknun”, “kitab-ı ma'kum” gibi isimleri de vardır. Onda yazılı olanlar, artma ve eksilmekten, şeytanların tecavüzünden, değiştirilmekten ...

Ramazan

Ramazan, Hz. Ömer zamanında düzenlenen Ay takvimine göre dayalı takvim olan Hicri takvime göre yılın 9. ayı ve İslamiyette kutsal sayılan aydır. Arap Yarımadası'nda Persler'in, Romalılar'ın ya da başka medeniyetlerin kullnadığı Güneş ve Ay takvimleri kullanlıyordu. Arap ...

Kur'an

İslam dininin ana kurallarını insanlara bildiren Kur'an, Hz. Muhammet'in konuştuğu Arap dilinde inmiştir. Ancak, Arap diliyle bildirilmiş olması onun yalnız Arap ulusuna gönderildiğini göstermez. Kur'an'ın içinde de belirtildiği gibi Tanrı, kendi evrenselliğine uygun olarak onunla ...

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye ...

Kandil Gecelerinin Kökeni

Kandil, ağzı oldukça küçük, yayvan ve yuvarlak bir kap biçiminde olan, içinde sıvı bir yağ ile fitil bulunan tarihi bir aydınlanma aracıdır. Kandilin kullanışı mumdan da eskidir. Antik çağlardan kalmış eşyalar arasında, kazılarda en çok rastlanılan kandildir. İlk ...

Esma-i Hüsna

Esma-i Hüsna Allahü tealanın Ünlü 99 ismi. Allahü tealanın isimleri çoktur. Bunlardan doksan dokuzu Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde bildirildi. Allahü tealanın isimleri Tevkifidir. Yani, İslamiyette bildirilen isimleri söylemeye izin verilmiştir. Bunlardan başkasını ...

Allah'ın Adları

Allah'ın adları, Allah'ı anmak için kullanılan isimlere verilen genel addır. Allah İslam dinindeki ''Tanrı'' için kullanılan ana isimdir ve bu ismin Allah'ın tüm sıfatlarını beraberinde bulundurduğuna inanılır. Allah'ın 99 adı öteki adıyla Esma-ül Hüsna (zaman zaman ...

Esmaülhüsna

Allah`ın 99 adı öteki adıyla Esmaülhüsna, Esma-ül Hüsna, Esmai hüsna, esmaı hüsna, esmaül hüsna, esma-i hüsna, esma ül hüsna, En Güzel Adlar, El Esmâ ül Hüsnâ, Al Asmaa al husna, Asma al Husna İslam dininde yaratıcıya verilen isimler.

Marifetullah

Mârifetullâh ''(Ehl-i Sünnet)'' ya da İrfân ''(Onikicilik)'' veya Gnosis ''(Hristiyanlık)'' Allah’ı tanımak, bilmek demektir.


Maalesef! Bir hata oluştu.

hata oluştu.