Kadirilik

Kısaca: Kadirilik (Kadiriye, Osmanlıca : ﻪﻴﺮﺪﺎﻗ ) en büyük sufi tarikatlardan biri. Hz. Abdülkadir Geylani yolunun takipçileri tarafından 12.yy'da kuruldu. Sesli zikir yapılması nedeniyle cehri tarikatlar arasında sayılır. Mensupları arasında İkinci Abdülhamid, Mustafa Hayri Öğüt gibi tanınmış kişiler vardır. Tarikat bütün dünyaya yayılmıştır. ...devamı ☟

kadirilik
Kadirilik

Kadirilik (Kadiriye, Osmanlıca : ﻪﻴﺮﺪﺎﻗ ) en büyük sufi tarikatlardan biri. Hz. Abdülkadir Geylani yolunun takipçileri tarafından 12.yy'da kuruldu. Sesli zikir yapılması nedeniyle cehri tarikatlar arasında sayılır. Mensupları arasında İkinci Abdülhamid, Mustafa Hayri Öğüt gibi tanınmış kişiler vardır. Tarikat bütün dünyaya yayılmıştır.

Kadirilik bir çok kola ayrılarak günümüzde de etkinliğini sürdürmektedir. Bu kollar şunlardır: Esedilik, Eşrefilik, Rumilik gibi. Kadiri tarikatının 2. Pir-i Sani'si Şeyh İsmail-i Rumi'ye ait Kadirihane Tekkesi Tophane'deki Kadiriler Yokuşunda bulunmaktadır. Bütün tarikatların menbaı ve mebdei Kadiri Tarikatı'dır. Hz. Abdülkadir-i Geylani Baz-ül Eşheb ve Gavs-ül Azam olarak da bilinir.

knf elrwg - 4 yıl önce

daha fazla olabilirdi bence ama yine de iyi gibi hdjfsdıfj


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Risale-i Gavsiyye
4 yıl önce

Kadirilik tarikatının kurucusu ünlü sufi Abdulkadir Geylani'nin hacmi küçük olmakla birlikte sufi çevrelerde diğer eserleri arasında çok önemli bir yeri...

Risale-i Gavsiyye, Abdülkadir Geylani, Mistisizm Portalı
Sırrü'l Esrar
4 yıl önce

Kadirilik tarikatının ilk piri Abdülkâdir Geylani'nin tasavvuf öğretisi ve ibadetlerin tasavvufi yorumlarını anlattığı ünlü eserinin adı. Eserin tam adı...

Sırrü`l Esrar, Kadirilik, Kitap, Mistisizm Portalı, Taslak, Abdülkâdir Geylani
Abdülkâdir Geylânî
4 yıl önce

Geylânî çok sayıda kız ve erkek çocuk sahibi olmuştur. Onlar vasıtasıyla Kadirilik tarikatı Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs (İbya), Irak, Suriye ve Anadolu'ya...

Yahya Efendi Tekkesi
4 yıl önce

Üveysilik olarak adlandırılan tasavvuf ekolüne bağlanmıştır. Daha sonra tekke Kadiriliğe ve Nakşibendiliğe intisap etmiş ancak Üveysiliğin etkisi de devam etmiştir...

Yahya Efendi Tekkesi, 1538, Beşiktaş, İstanbul, Kadirilik, Nakşibendilik, Yahya Efendi, Tekke, Yıldız mahallesi
Zakir
11 ay önce

dergahlarda ilahi okuyan ve cehri zikir yaptıran kişidir. Özellikle Kadirilikte önemli bir mertebedir. Yerel inanç ve kültürün bir sonucu olmasına karşın...

Gülbank
11 ay önce

Türkçeleştirilmiştir. Terim olarak ise Mevlevilik, Bektaşilik, Halvetilik, Kadirilik, Rufailik gibi tarikatlarda hep bir ağızdan yüksek sesle söylenen alkış...

Gülbank, Edebiyat, Taslak
Kürtler
11 ay önce

büyük ölçüde etkilemiştir. Bugün Kürtler arasındaki en yaygın tarikatlar Kadirilik ve Nakşibendiliktir. Her ne kadar birçok tarikat Kürtler arasında ve Kürtlerin...

Kürt, Türkiye, Irak, Kuzey Irak, İran, Suriye, Kültür, Sanat, Tarih, Siyaset, köken, Doğu anadolu, Coğrafya, Bağımsızlık, Devlet
Türk edebiyatı
11 ay önce

terimler şiirlerinde yer almamaktadır. Halveti edebiyatı; Halvetilikle kadiriliği birleştirerek eşrefiliği kuran Eşrefoğlu Rumi, İbrahim Gülşeni, Üftade...

Edebiyat, Türkler, Türkçe, Roman, Hikaye, Klasizm, Sembolizm, Romantizm