1932 yılı Ocak ayında yayına başlayan aylık, politik Kadro dergisinin kurucuları Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Mehmet Şevki Yazman, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin`di.

Kadro (dergi)

1932 yılı Ocak ayında yayına başlayan aylık, politik Kadro dergisinin kurucuları Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Mehmet Şevki Yazman, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin`di.

Derginin gayesi inkılapları oturtmak ve bir ideoloji meydana getirmekti. Kemalizmi savundu, Marksizm`den farklı bir yol izlemeye çalıştı.

Dergi üç yıl devam etti, 36. sayıda 1935`de yayınına son verdi. Rejimin yöneticileriyle ters düştü, çoğu Marksist veya Marksist kökenliydi. Recep Peker başta olmak üzere, Kemalizmi değiştirmek istemekle suçlandılar, Yakup Kadri`nin Tiran elçiliğine atanmasından sonra dergi dağıldı.

İlgili konuları ara

Yanıtlar