Kafkas Dilleri

Kısaca: Kafkas dilleri, Kafkasya'nın yerli halklarının konuştuğu ve belli başlı dil aileleriyle yakınlığı olmayan dil grubu. Kuzey Kafkas dilleri ve Kartveli dilleri de denen Güney Kafkas ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kuzeybatı Kafkas dilleri
1 yıl önce

Kuzeybatı Kafkas dilleri ya da Abhaz-Adige dilleri, Kafkasya'ya özgü bir dil ailesidir ve asıl olarak Kafkasya'nın kuzeybatı bölümünde ve dünyanın birçok...

Kuzeybatı Kafkas dilleri, Kuzeybatı Kafkas dilleri
Güney Kafkas dilleri
1 yıl önce

Güney Kafkas dilleri veya Kartveli dilleri, Kafkas dillerine bağlı ve Kafkas Dağları'nın güneyinde konuşulan Gürcüce, Megrelce, Lazca ve Svancadan oluşan...

Güney kafkas dilleri, Gürcüce, Kafkas dilleri, Lazca, Megrelce, Svanca
Kuzeydoğu Kafkas dilleri
3 yıl önce

Kuzeydoğu Kafkas dilleri veya Nah - Dağıstan dilleri. Kafkasya'nın doğu kesiminde konuşulan, Kafkas dilleri ailesine bağlı dil öbeği. İki ana kola ayrılır...

Kuzeydoğu Kafkas Dilleri, Avarca, Kafkas dilleri, Kafkasya, Lezgice, Lakca, Dargvaca, Dağıstan dilleri, İnguşça, Nah dilleri, Çeçence
Kuzey Kafkas dilleri
1 yıl önce

Kuzey Kafkas dilleri kendi içinde iki alt öbeğe ayrılır: Kuzeybatı Kafkas dilleri Kuzeydoğu Kafkas dilleri Kuzeybatı Kafkas dilleri Abhazca, Abazaca,...

Kuzey Kafkas dilleri, Abazaca, Abhazca, Adigece, Agul, Avar, Dağıstan, Kabartayca, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Lak, Lezgi
Kafkas Dil Grupları ve Halkları listesi
1 yıl önce

Kafkas dil grupları ve halkları listesi: Tarihçiler tarafından "Diller ülkesi" olarak tanımlanan Kafkasya'da bugün hâlâ onlarca farklı dil ve bu dillere...

Nah dilleri
4 yıl önce

Nah dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri içinde bir alt öbek oluşturur. Bu öbekte Çeçen, İnguş ve Bats dilleri yer alır. Çeçence Çeçenya'da, İnguşça da İnguşya'da...

Nah dilleri, Dil, Gürcistan, Kuzeydoğu Kafkas dilleri, Nah-Dağıstan dilleri, Rusya Federasyonu, Taslak, Türkiye, Çeçence, Çeçenler, Çeçenya
Andi dilleri
4 yıl önce

Andi dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri öbeğine bağlı dil topluluğu. Bu grup içerisinde Avar ve Tsez dilleriyle birlikte Avar-Andi dilleri (veya Avar-Andi-Dido...

Batsça
4 yıl önce

bölgesinde yaşayan Batsların konuştuğu Kuzeydoğu Kafkas dilidir. Çeçence ve İnguşça ile birlikte Nah dilleri kolunu oluşturur. Gürcistan'da 3.500 konuşanı...