Kah��R Mektubu

mektup

Genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Özel mektup, iş mektubu, edebi mektup türleri vardır. Bunlar içinde bizi edebi mektup ilgilendiriyor.

romalılara mektup

Mektup türleri

Dört çeşit mektup vardır. Bunlar: Özel Mektuplar, Edebî Mektuplar, Resmî ve İş Mektupları, Açık Mektuplar

İş Mektupları

Özel kişilerle ticarî kurumlar veya ticarî kurumlarının kendi aralarında sipariş, satış, alacak verecek, bilgi isteme, müracaat gibi konularla ilgili olarak yazdıkları mektuba iş mektubu denir.Bu mektuplar herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek bi...

Kitab-ı Mukaddes

Eski Ahid ve Yeni Ahid'i içeren, Yahudi ve Hıristiyan inanışının temelini oluşturan ve kutsal sayılan kitap.

Schechter Mektubu

Cambridge Belgesi olarak da bilinen Schechter Mektubu Kahire Genizası'nda Solomon Schechter tarafından keşfedildi.

Teminat Mektupları

Teminat Mektupları Bankalar tarafından düzenlenen ve ticari hayatta yaygın olarak kullanılan mektuplar. Başkasının sözleşmeden doğan eyleminin maddi olarak yüklenilmesi biçiminde tanımlanabilir. Yurt içi teminat mektupları ve dış garantiler olmak üzere...

Türk Sultanına Mektup Yazan Zaporojya Kazakları

''Osmanlı İmparatoru Sultan IV. Mehmed'e mektubu yazan Zaporojya Kazakları '', veya ''Türk sultanına mektup yazan Zaporojya Kazakları'' o (; sanatçının verdiği ad: Запорожцы, Zaporojya Kazakları), Rus sanatçı İlya Repin'in meşhur bir eseridir. Sanatçı, bo...

Jazz Nağme

''Jazz Nağme'', İzel'in 3 Mayıs 2010'da yayımlanan sekizinci stüdyo albümü. İzel, Türk Müziği'nin seçkin eserlerini pop ve jazz sounduna uyarlayarak okumuştur. Eserlerin aranjesinde Selim Çaldıran imzası vardır.

Pavlus'un Romalılara mektubu

Pavlus'un Romalılara mektubu. Elçi Pavlus'un yaptığı bir Yeruşalim yolculuğu sırasında, Elçi Pavlus tarafından yazılmıştır. Pavlus'un Kudüs'e yaptığı bu yolculuğun amacı, imanlılardan toplanan bağışları Kudüs'te bulunan yoksul imanlılara dağıtmaktır. Bu m...