Kahin (The Matrix)

} Kahin, Matrix Serisi'nin üç filminde de yer almaktadır. Üçüncü filmde farklı bir bedene bürünmüştür. Buna yaptığı bir seçimin sebep olduğu söylemiştir. Kahin'in görevi Mimar'ın kurduğu düzeni bozmaktır. Kahin'in ortaya attığı kehanet, Morpheus'un Neo'yu bulmasına sebep olmuştur. Morpheus'a göre o bir yol göstericidir. Filmde vurgulanan Kahin karakterinin bir özelliği de şekeri çok sevmesidir. } }

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.