Kal'a-I Sultaniyye Antla��Mas��

Sultaniye

Sultaniye - İran'ın Zencan Eyaleti'nde bir kent.

Düzeltilmiş hava sürati

Düzeltilmiş hava sürati (RAS) veya kalibre edilmiş hava sürati (CAS), işarî hava süratinin (IAS) alet, montaj ve konum hataları giderilmiş hali. RAS İngilizce ''rectified airspeed'' ve CAS ''calibrated airspeed'' sözcüklerinin akronimidir. İşarî hava süra...

Halfeti

Şanlıurfa iline bağlı bir ilçe. 468 kilometrekare ,nüfusu 21.815 tir. İlçe yüzeyi, çoklukla tatlı meyilli...

Kupaj

Kupaj, farklı üzümlerden üretilen şarapların, şişeleme aşamasına geçilmeden önce birbirine karıştırılıp harmanlanmasını ifade eden bir şarap terimidir. Paçal olarak da adlandırılan kupaj, farklı aromalar elde etmek için belirli oranlarda yapılan işlemlerd...

Narince

Narince, Tokat yöresinde yetiştirilen beyaz üzüm çeşididir. Beyaz şarap üretiminde kullanılan narincenin Anadolu orijinli üzümler içinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Hem sofralık hem de şaraplık olarak üretilir. Renk olarak yeşile çalan sarı renkte (Kir...

Siyâsetnâme

Sultaniyye (Maverdi) Siyasetname (Nizamülmülk) Kabusname (Keykavus) Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib) Siyasete Müteallik Asarı islamiye (Bursalı Mehmet

Tomb Raider (seri)

Tomb Raider video oyunları, filmler, kitaplar vb.'den oluşan serinin genel adıdır. İngiliz maceraperest ve arkeolog Lara Croft'un maceralarını konu alır. Serinin baş tasarımcısı ve yaratıcısı Toby Gard adlı İngiliz yazardır. İlk olarak 1996 yılında Core D...

Sultaniye, Zencan

Sultaniye (İran)