Kalavun

Kısaca: Kalavun Mısır Memluk Devletinin yedinci hükümdarı. Eyyubi Sultanı Melik Salih Necmüddin Eyyub’ün kölelerinden olup, bin altına satın alındığı için “Elifi” de denir. Sultan kendisini 1247 yılında, serbest bırakınca askerlik hizmetine girdi. Sultan Baybars ve oğlu Baraka Hanın hükümdarlığı zamanında Ermenilerle yaptığı savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti. Baraka Han tahttan indirilip yedi yaşındaki kardeşi Salamış hükümdar olunca, Kalavun atabeg tayin edildi. Altı ay süren bu atabegli ...devamı ☟

Kalavun
Kalavun

Kalavun Mısır Memlük Devletinin yedinci hükümdarı. Eyyubi Sultanı Melik Salih Necmüddin Eyyub’ün kölelerinden olup, bin altına satın alındığı için “Elifi” de denir. Sultan kendisini 1247 yılında, serbest bırakınca askerlik hizmetine girdi. Sultan Baybars ve oğlu Baraka Hanın hükümdarlığı zamanında Ermenilerle yaptığı savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti.

Baraka Han tahttan indirilip yedi yaşındaki kardeşi Salamış hükümdar olunca, Kalavun, atabeg tayin edildi. Altı ay süren bu atabeglikten sonra bir darbe ile hükümdarlığı ele aldı. Halifenin de hükümdarlığını tanımasıyla durumu sağlamlaşan Kalavun, Suriye’deki Şam Sultanı Sungur, Moğollar ve onlara yardım eden Ermenilerle mücadele ederek yaptığı savaşları kazandı. Bütün Suriye’yi elde etmek için St. Jean şövalyelerinin Morkab’daki kalelerini 1285’te ele geçirdi. Trablus’u ve yakınındaki Batrun Kalesini ele geçirdikten sonra Akka’yı almak için yola çıktığı sırada, Kahire yakınlarında öldü. Yaptırdığı medresenin bahçesine defnedildi.

Cesur, tedbirli, adil, ilmi ve terakkiyi seven bir hükümdar olup, Kahire’de iki kasr arasında büyük bir medrese yaptırdı. O zamana kadar bir benzeri yapılmamış olan Kahire Hastanesi, en önemli eseridir. Bu hastanenin çeşitli hastalıklar için laboratuarları, ilaçlar ve diğer erzaklar için ayrı ayrı depoları, tertipli, güzel hasta koğuşları bulunmaktaydı. Ayrıca bu hastanenin yanına cami ve diğer eserler de yaptırdı.

Memluk sultanları arasında, kurduğu hükümranlık devam eden yalnız budur. Bu sülalenin başına Kalavun’dan sonra beş hükümdar daha geçti. 1382 yılında Çerkes Sultanları ortaya çıkınca sülalenin hükümranlığı sona erdi.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Ayrıca Bakınız

 • Türk Boyları
 • Türk Hükümdarları
 • Müslüman Türk devletleri
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Kalavun Resimleri

  Kenan Kalav
  2 yıl önce

  Yusuf Kenan Kalav (d. 1 Kasım 1961), Türk-Alman dizi ve sinema oyuncusu. Alman Suzi Hanım ile Mardinli kimya profesörü Cevat Bey'in oğlu olarak dünyaya...

  Sülemiş
  2 yıl önce

  tahttan indirilmesinden sonra 7 yaşında Kalavun'un teklifi üzerine sultan ilan edildi. 27 Kasım 1279'da Kalavun, 100 Memlûklu emirin katıldığı bir toplantıya...

  1290
  2 yıl önce

  bilinen Kabbala mistik yolunun kurucusu (d. 1240) Bulgar Keratsa-Maria, Kalavun, Mısır Memlûk Sultanı (d. y. 1222) Keyûmers, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarı...

  1290, 12. yüzyıl, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294
  1222
  2 yıl önce

  Budizmi'nin kurucusu olan Japon Budist keşiş (ö. 1282) tarihi bilinmeyen Kalavun, Mısır Memlûk Sultanı (ö. 1290) 1 Şubat - I. Aleksios, Trabzon İmparatorluğu'nun...

  1222, 12. yüzyıl, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1225, 1226
  Alâaddin Küçük
  6 yıl önce

  Sultanıdır. Dokuzuncu Memlûk sultanı Nasır Muhammed bin Kalavun'in oğlu ve yedinci Memlûk sultanı Kalavun'un torunudur. Ağabeyi Seyfüddin Ebu-Bekr'den sonra yedi...

  Savunma (film)
  6 yıl önce

  yönetmenliğini Osman F. Seden'in yağtığı, başrollerinde Gülşen Bubikoğlu, Kenan Kalav ve Fikret Hakan'ın oynadığı, 1986 tarihli sinema filmi ^ [1][ölü/kırık bağlantı]...

  Memlûk Devleti
  2 yıl önce

  (Arapça: الدولة المغولية), Kalavun soyunun hüküm devresine Devletü'l-Kalavun (Arapça: دولة قلاوون) ya da Devletü'l-Benî-Kalavun (Arapça: دولة بني قلاوون)...

  Memlí»k Devleti, Tarihteki Türk Devletleri, 1159, 1249, 1250, 1260, 1261, 1265, 1268, 1277, 1280
  1341
  2 yıl önce

  Büyük Dükü (d. 1275) tarihi bilinmeyen I. Muhammed, ya da Muhammed bin Kalavun, Mısır Memlûk Sultanı (d. 1285) I. Vâsik, Abbasi hanedanına mensup İslam...

  1341, 13. yüzyıl, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1342, 1343, 1344, 1345