Kale��N��, Posof

Çok değişkenli Gama fonksiyonu

_{p}(a)}{\partial a}}=\sum _{i=1}^{p}\psi (a+(1-i)/2),} ve sonra genel poligama fonksiyonu : ψ p ( n ) ( a ) = ∂ n log ⁡ Γ p ( a ) ∂ a n = ∑ i = 1 p ψ

p n

Turán eşitsizliği

içinde birçok genellemeler Turán eşitsizliği ile verilir. EğerPn ise ninci Legendre polinomu ise, Turán eşitsizliği; P n ( x ) 2 > P n − 1 ( x ) P n +

tüme varım

P(n) bir açık önerme, a önermeyi doğrulayan en küçük sayma sayısı olmak üzere, P(n) nin doğruluğunu göstermek için;

kale-kile

Minkowski mesafesi

Manhattan mesafesi olarak da bilinir.pnin sonsuza ulaşrken limitinin, eldesi Chebyshev mesafesi: lim p → ∞ ( ∑ i = 1 n | x i − y i | p ) 1 p = max i = 1 n |

Pin Diyot

Pin diyot, P+-I-N+ yapıya sahip diyotlardır. P+ ve N+ bölgelerinin katkı maddesi oranları yüksek ve I bölgesi büyük dirençlidir.

Tersinir matris

tersinir veya regüler matris tersi alınabilen bir kare matristir. n × n {\displaystyle n\times n} boyutlarına sahip kare matris A {\displaystyle \mathbf

Hamilton optiği

yönünde) gelen ışın ( p A {\displaystyle {\mathbf {p} }_{A}} yönünde) ve yüzey normali n   {\displaystyle {\mathbf {n} }\ } ile aynı düzlemdedir. Benzer bir

Özlüce köyü, Kale

Özlüce, Kale'ye bağlı bir köydür. Köy su bakımından zengindir ve geniş sulama alanlarına sahiptir.