Kalgay

Kalgay, Kırım Hanlığı'nda hanların birinci veliahtlarına verilen isim.

Kalgay, Kırım Hanlığı'nda hanların birinci veliahtlarına verilen isim. Cengiz Han Yasası'na göre Han'ın küçük kardeşi ya da en büyük oğlu kalgay seçilirdi. Kırım Hanlığı da Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu'ndan doğan Altınordu Devleti'nin halef devletlerinden biri olduğu için veraset hususunda Cengiz Han Yasası uygulanmaya devam edilirdi. Kırım Tatarcasında "(yerime) kalsın" anlamına gelen "kalgay" sözcüğü anılan hanlık 1783 yılında Rusya tarafından ilhak edilene dek 1475-1774 arasında hanlığın metbuu olan Osmanlı Devleti tarafından da tanınan yönetsel bir terim olarak kullanılagelmiştir. 1467 yılında Osmanlı Devleti'ne iltica eden Kırım Hanı Mengli Giray Han'ın oğlu I. Mehmed Giray'ı "kalgay" ilan etmesi ve Osmanlıların da bunu tasdik etmesi üzerine, "kalgaylık" müessesesi fiilen ihdas edilmiştir. Sarayı Akmescit'te (Simferopol) bulunan kalgayların özel vezirleri, memurları ve divanı da olurdu ve yargılama yetkisine de sahiplerdi. Kalgay adaylarına ise Nureddin adı verilirdi. Ayrıca bakınız * Kırım Hanlığı * Kırım Hanları listesi * Osmanlı Devleti * 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

kalgay

Osmanlıca kalgay kelimesinin Türkçe karşılığı.
Eskiden Kırım Hanlığı'nın veliahtlerine verilen ünvan.

kalgay

(Türkçe) Erkek ismi 1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kalgay ilgili konular

 • Kalgay

  Kalgay, Kırım Hanlığı'nda hanların birinci veliahtlarına verilen isim.
 • Kırım Hanlığı

  Kırım Altın-Ordu imparatorluğu içinde mümtaz bir bölge teşkil etmekte idi. XIII. asır sonlarına doğru Nogay, Altınordu hanına karşı Kar
 • Şahin Giray

  Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Kırım Hanı İkinci Devlet Giray'ın torunu ve Ahmed Giray'ın oğludur. 1772'de Kırım Hanı olan kardeşi İkin
 • Karasubazar

  Karasubazar (Kırım Tatarcası: Qarasuvbazar, Ukrayna dili: Білогірськ, Rusça: Б&#
 • Eski Kırım

  Ukrayna’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde, Akmescit’e 90 km, Kefe’ye 30 km mesafede 11.000 nüfuslu küçük bir kasabadır. Akmescit – Su
 • Devlet Giray Han II

  Devlet Giray Han II Kırım hanlarının yirmi dördüncüsü. Babası Hacı Selim Giray Han olup 1654’te doğdu. Veliahtlığı zamânında 1694’
 • Gazi Giray Han II

  Gazi Giray Han II Kırım hanlarından. Devlet Giray’ın oğludur. Mehmed Giray’ın hanlığı zamânında Özdemiroğlu Osman Paşa kuvvetleri sa
 • Hacı Giray II

  Hacı Giray II Kırım hanı. 1648 yılında Kırım’da doğdu. Kalgay Kırım Giray’ın oğludur.
 • Akmescit

  Akmescit Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Ukrayna dilinde Simferopol olarak geçen şehrin nüfusu 370.000’dir. Kırım'ın yönetim
 • Mesudiye, Mahmudiye

  Mesudiye, Eskişehir ilinin Mahmudiye ilçesine bağlı bir köydür.