Kalgay

Kısaca: Kalgay, Kırım Hanlığı'nda hanların birinci veliahtlarına verilen isim. ...devamı ☟

Kalgay, Kırım Hanlığı'nda hanların birinci veliahtlarına verilen isim. Cengiz Han Yasası'na göre Han'ın küçük kardeşi ya da en büyük oğlu kalgay seçilirdi. Kırım Hanlığı da Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu'ndan doğan Altınordu Devleti'nin halef devletlerinden biri olduğu için veraset hususunda Cengiz Han Yasası uygulanmaya devam edilirdi. Kırım Tatarcasında "(yerime) kalsın" anlamına gelen "kalgay" sözcüğü anılan hanlık 1783 yılında Rusya tarafından ilhak edilene dek 1475-1774 arasında hanlığın metbuu olan Osmanlı Devleti tarafından da tanınan yönetsel bir terim olarak kullanılagelmiştir. 1467 yılında Osmanlı Devleti'ne iltica eden Kırım Hanı Mengli Giray Han'ın oğlu I. Mehmed Giray'ı "kalgay" ilan etmesi ve Osmanlıların da bunu tasdik etmesi üzerine, "kalgaylık" müessesesi fiilen ihdas edilmiştir. Sarayı Akmescit'te (Simferopol) bulunan kalgayların özel vezirleri, memurları ve divanı da olurdu ve yargılama yetkisine de sahiplerdi. Kalgay adaylarına ise Nureddin adı verilirdi. Ayrıca bakınız * Kırım Hanlığı * Kırım Hanları listesi * Osmanlı Devleti * 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı

Kaynaklar

Vikipedi

kalgay

Osmanlıca kalgay kelimesinin Türkçe karşılığı.
Eskiden Kırım Hanlığı'nın veliahtlerine verilen ünvan.

kalgay

(Türkçe) Erkek ismi 1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalgay
1 yıl önce

Kalgay, Kırım Hanlığı'nda veliahda verilen unvan. Yarlıklarda ve vekayinamelerde “kagalgay”, “kagalya”, “kalgay”, “kalga” şeklinde geçer. 17. yüzyıla...

II. Mehmed Giray
1 yıl önce

alameti olarak beraat, sancak ve hil'at gönderilerek kardeşi Adil Giray kalgay tayin edilmiştir. İran seferi dolayısıyla Kafkasya' daki askeri harekata...

Giray Hanedanı
1 yıl önce

'Kalgay'ın kim olacağı, Kırım'da Mirza adı verilen (Şirin, Barın, Кıpçak, Argın) gibi diğer 'soylu' ailelerin temsilcileri tarafından seçilir. Kalgay adaylarına...

I. Saadet Giray
5 yıl önce

Mehmet Giray'ın ölümünün ardından yeğeni I.Gazi Giray babası tarafından kalgay atandığı için Kırım tahtına geçirildi. Fakat Gazi Giray babası Mehmet Giray'ın...

II. Hacı Giray
5 yıl önce

II. Hacı Giray (1644 - 1689) Kırım hanı. 1648 yılında Kırım'da doğdu. Kalgay Kırım Giray’ın oğludur. İkinci Viyana kuşatmasına katıldı (1683). Bu sırada...

II. Devlet Giray
5 yıl önce

yıl 5 aydı. I. Selim Giray Han’ın büyük oğludur. Önce Nureddin ve 1683'de kalgay oldu ve 1691'de azledildi. İlk kez I. Selim Giray ve ikinci kez Kaplan Giray...

I. Mehmed Giray
5 yıl önce

1515'te vefat eden babasının yerine tahta geçti. Önce kardeşi Bahadır Giray'ı Kalgay olarak görevlendirdi. Diğer bir kardeşini İstanbul'a gönderdi. Mehmed Giray'ın...

I. Fetih Giray
5 yıl önce

yerine ‘han’ olarak ilan edilmiştir. Padişah Sultan III. Murat döneminde kalgay olarak Eğri seferine katılmıştır. Eğri Kalesinin feth edilmesinde büyük...