Kalite Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği. Mala değer verdiren, yapım, dış manzara, renk ve tat gibi ona ait özelliklerin hepsine kalite denir. Burada ifade edilen, herhangi bir bakımdan, üstünlük ve eksikliktir. Halk dilinde kalite, üstünlüğü, iyiliği belirtir. Avrupa kalite kontrol birliğine göre ise kalite, bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme kabiliyetini ortaya koyan özelliklerin hepsidir. Sanayi içindeki manası ise bir firmanın ürettiği ürünü, aynı gaye ile üre...

KALITE (türkçe) anlamı
1. Fr Vasıf
KALITE (türkçe) anlamı
2. bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliği
3. nitelik
4. (fransızcada kullanılmaz) üstün nitelikli.
KALITE (türkçe) ingilizcesi
1. n. quality
2. chop
3. class
4. grade
5. sort
6. standard
7. water
KALITE (türkçe) fransızcası
1. qualité [la]
KALITE (türkçe) almancası
1. n. Qualität

Kalite hakkında bilgiler

Kalite Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği. Mala değer verdiren, yapım, dış manzara, renk ve tat gibi ona ait özelliklerin hepsine kalite denir. Burada ifade edilen, herhangi bir bakımdan, üstünlük ve eksikliktir. Halk dilinde kalite, üstünlüğü, iyiliği belirtir. Avrupa kalite kontrol birliğine göre ise kalite, bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme kabiliyetini ortaya koyan özelliklerin hepsidir. Sanayi içindeki manası ise bir firmanın ürettiği ürünü, aynı gaye ile ürettiği benzer olanlardan veya başka firmalarca üretilenlerden ayıran özelliklerin toplamıdır. Üretimde kalite, tesbit edilmiş iki sınır arasında kalınabilme özelliği şeklinde de tarif edilebilir.

Üreticinin kalitede aradığı özellikler fabrikada proje çalışmaları yapılarak tesbit edilir. Bunun neticesinde ilerleme ve gelişmeye göre mal üretmede kullanılacak tezgah, araç ve aletlerin tesbiti yapılır. Böylece kaliteli mal üretimi için lüzumlu olan tedbirler önceden alınır. Kalitede beğenilme ve maliyet iç içedir. Bir firma birbirine benzer, fakat değişik kalitede ürün üretip farklı fiyatlarla satabilir. Bu ürünler arasında tabii olarak güvenilirlik açısından farklar olur. Daha fazla masrafla, emekle bir malı daha kaliteli yapmak mümkündür. Yalnız mühim olan hem kalite hem de alım gücünün beraberce düşünülmesidir. Bu bakımdan herkesce benimsenecek mutlak kaliteden söz edilemez.

Bazı ürünlerin kalite durumları milli veya milletlerarası standartlara göre belirlenir. Bunlara uyulması gerekir. Uyulmadığı zaman Özellikle ihracatta olan aksaklıklar, milli ekonomi bakımından çok zararlı neticeler doğurur. Bugün üretim sanayiinde ölçme teknikleri o kadar gelişmiştir ki, kusurlu malları tesbit etmek çok kolay ve basittir. Kusurlu olduğu için işe yaramayan veya zarara sebeb olan ürün değeri, her ülke için çok önemli boyutlardadır. Bunu ortadan kaldırmak veya çok azaltmak için daha iyi, daha kontrollu mal imali ancak kalite kontrolunun çok iyi yapılmasına bağlıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol Bir üretim yerinde çeşitli kesimlerin gösterdiği kaliteyi geliştirme, onu koruma ve iyileştirme, tüketicinin tam beğenisini kazanma ve ekonomik seviyede bir üretim yapma imkanlarının sağlanmasını amaçlayan çalışmaların tamamı. Ürünlerin çeşidi, özellikleri ...

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Bu sistemde kollektif karar alma ve bireysel sorumluluk özellikleri vardır. Toplam kalite yönetiminin beslendiği en önemli kaynak, kalite çalışmalarıdır. Vitrinlere yeni çıkmasına rağmen, köklerini bu konuda var olan en eski çalışmalara kadar ...

Kalite Faktörü

-3 dB noktaları denilir. İki yarı güç noktası arasındaki frekans farkı da bant genişliği olarak bilinir.Bant genişliği B ile veya Δ f ile gösterilir. Yarı güç, gerilim ya akım gibi nicelikler söz konusu olduğunda,

Toplam Kalite Kontrolü

Toplam Kalite Kontrolü,1961 yılında V. Feigenbaum tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Feigenbaum aynı isimli kitabında 40 başlık altında kalite ilkelerini sıralamıştır.

Amerikan Kalite Topluluğu

Amerikan Kalite Topluluğu (AKT), önceden bilindiği haliyle Amerikan Kalite Kontrol Topluluğu (AKKT), uluslar arası bilgi temelli bir kalite kontrol uzmanlar topluluğudur. Kalitenin gelişimine, prensiplerine ve araçlarına kendini adayan ve bunları kendi işyerlerinde ve topluluklarında ...